2004. januári szám
Tartalomjegyzék

Vezércikk: "Hass, alkoss, gyarapíts..."
Egyesületi hírek
Kuruc fesztivál
Imádság az elesett hősökért
Zászló megáldása
Nyugdíjas találkozó
A Faluház Baráti Kör szakmai és pénzügyi beszámolója a 2002-es évre vonatkozóan
Iskolai hírek
Ovi rovat
Gondolatok az elfogadásról
Anyakönyvi hírek

“Hass, alkoss, gyarapíts…”

Ilyenkor évforduló tájékán, mint minden családban, így az önkormányzatnál is a számvetés és a tervezgetés időszakát éljük. Visszatekintve az elmúlt évre azt mondhatjuk, hogy soha rosszabb évet nem kívánunk községünknek. A tavalyi költségvetés készítésekor több mint 5 milliós működési hiány mutatkozott, amit később sikerült pályázati úton pótolni. Ez azt jelentette, hogy az intézményeink rendeltetésszerű működését biztosítani tudtuk. Mindannyiszor elmondjuk, hogy számunkra az a legfontosabb, hogy az iskola, az óvoda, az idősek klubja, a faluház és körjegyzőség költségeinek fedezése mindent megelőz. Csak ezek után gondolhatunk bármilyen fejlesztésre. Tavaly a saját források időszakos átcsoportosításával több pályázathoz elő tudtuk teremteni a szükséges saját erőt. Így valósulhatott meg az óvoda részleges belső felújítása, valamint a járda aszfaltozása a Balogh Ádám utcában. Mindkét felújítás régi adóssága volt az önkormányzatnak. Mivel az intézmények rekonstrukciója továbbra is fontos célunk, ezért újabb pályázati forrásból megkezdtük a védőnői tanácsadó kialakítását az orvosi rendelő épületében, és magának a rendelőnek a teljes felújítását, beleértve az akadálymentesítést is.

Kommunális dolgozóink munkaviszonyát – elsősorban költségtakarékossági okokból – meg kellett szüntetni. A kommunális feladatok nagy részét kitevő nyári közterület gondozást vállalkozó közreműködésével biztosítjuk. Az eddigi tapasztalatok kedvezőek. Szintén kommunális jellegű kérdés, hogy a pályázati úton nyert szeméttároló edényeket térítésmentesen a lakosság rendelkezésére bocsátottuk, azért, hogy így mindenki meg tudjon felelni az új szemétszállítási feltételeknek. Ennek részleteiről már tájékoztattunk.

Természetesen nagy öröm, amikor megvalósult terveinket tárgyiasulva nap mint nap újra látjuk, de emellett az elmúlt évben több olyan program valósult meg, ami a mi szellemi épülésünket szórakozásunkat és községünk hírnevének javítását szolgálta. Elég itt a sok ilyen rendezvény sorából a Kuruc Fesztivált kiemelni, ami szintén csak külső pénzügyi források bevonásával jöhetett létre. A példaszerű szervező munkáért a közreműködő önkormányzatok és egyéb támogatók mellett elsősorban a Faluház Baráti Kör vezetését és munkatársait illeti elismerés. Itt emlékeztetek arra, hogy a Faluház Baráti Kör immár 10 éves. Azt hiszem, hogy az egész falu elismerését és gratulációját kell tolmácsolnom ez alkalommal is, mert járatlan utat bejárva eredményesen élesztette fel a kultúra lángját községünkben. Közös érdekünk, hogy sokunk közreműködésével a továbbiakban is mindannyiunk hasznára tudjon működni ez az egyesület.

Említést kell tennünk e helyen is arról, hogy tavaly megalakult községünkben a polgárőrség. Sajnos olyan időket élünk, hogy ha azt akarjuk, hogy biztonságban érezzük magunkat, akkor nekünk saját magunknak is áldozatot kell ezért hozni. Jó lenne, ha még többen vállalkoznának arra, hogy részt vesznek ebben a munkában, hiszen így még hatékonyabb lesz a működés.

Szólni kell arról is, hogy a képviselőtestület az elmúlt évben egyetértésben, csak a felmerült feladatokra összpontosítva végezte munkáját. Ezt igen fontosnak tartom, és remélem így lesz ez a jövőben is.

A 2004-es évre tekintve természetesen még sok a bizonytalanság, hiszen a költségvetésünk minden eleme még nem teljesen ismert, valamint az egyéb lehetőségek tekintetében sem látunk még teljesen tisztán. Mindenesetre legalább a tavalyi mértékben szeretnénk folytatni az intézményi rekonstrukciót, az Új Élet utcai járda felújítását. Kutatjuk annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk megvalósítani szennyvízrendszer megépítését, mert ez egyre inkább sürgetővé válik. Olyan alternatív megoldásban gondolkodunk, amelyet egyedül Győrvár is meg tudna valósítani, mert ebben a kérdésben a korábbi együttműködés nem vezetett eredményre. A szemétszállítás költségeinek emelkedése, és amiatt, hogy a tavaszi és a nyári hónapokban havi 2 szállítást tervezünk, a kommunális adó összegét évi 6000.- Ft-ra kellett emelnünk.

Ez az év az egész ország életében, így miénkben is történelmi léptékű változásokat hoz, azzal, hogy május elsején az Európai Unióhoz csatlakozik Magyarország. Mint minden ilyen horderejű változás nagyon sok bizonytalanságot hordoz, de az is látható, hogy hosszú távon ez az egyetlen lehetséges utunk. Az új közösséghez való tartozás sok tekintetben az alkalmazkodás szükségességét veti fel, anélkül, hogy a saját értékeinket feladnánk. Ha a mi falunkra gondolok, akkor elsősorban újfajta gondolkodásra lesz szükség a környezeti kultúra tekintetében. Meggyőződésem, hogy megvalósítható az hogy erről úgy gondolkodjunk, mint néhány tíz kilométerre tőlünk nyugatabbra. Nyilvánvalóan nem lehetnek illúzióink a tekintetben, hogy május elseje után már senki sem visz szemetet az erdőszélbe, de aki ezt teszi talán erőteljesebb lelkiismeret furdalást érez majd, hogy alapvető európai értéket vesz semmibe. Ezt az alkalmat is felhasználom arra, hogy községünk virágosításával, folyamatos rendben tartásával kezdjük meg az előbb említett európai értékekhez történő határozott felzárkózást.

Végezetül a képviselőtestület és a magam nevébe szeretném megköszönni Győrvár minden lakójának, hogy eredményeink elérését bármilyen módon elősegítette. Egyúttal kérem, hogy a jövőben is tegye mindenki ugyanezt, beleértve az építő természetű kritikát is.

Eredményes és boldog új évet kívánok községünk minden lakójának.

Pintyőke István

Polgármester

vissza az elejére

 

Egyesületi hírek—Visszapillantás

2003. május 24-én volt a 10. Jubileumi Falunap. Újságunk és a Faluház Baráti Kör 2004-ben ünnepli 10. évfordulóját. Így májusban ismét ünnepi számmal jelentkezünk. Időközben a Kuruc Fesztivál alakalmából megjelentettünk egy különszámot. Ez a lap most megpróbálja összefoglalni a május 24-e óta történt eseményeket.

A szabadidős foglalkozások, a kötött foglalkozások az ismert módon és időben zajlottak. A termékbemutatók, vásárok szintén. A turistaszállás egész évben üzemel, kihasználtsága változó.

Fogadtunk kiállításokat, képzéseket, konferenciákat, külső rendezvényeket az alábbiak szerint:

Május 31. Óvodai Gyermeknap: az egyesület is megajándékozta az óvodásokat.

Június 14. Szív Egyesületi találkozó Zalaegerszegen

Június 15. Erdőbirtokossági gyűlés

Június 27. Polgárőrség ülése

Június 28. Helytörténeti tábor fogadása, táborvezető: Szakály Ferenc

Július 3. Olvasótábor a vasvári könyvtár szervezésében

Július 11-13. Németországi szakmai út, az egyesületet képviseletében részt vett Varga Gézáné

Július 17-18. “Közös múlt és jelen” szlovén-magyar regionális konferencia, a műsorban fellépett a Dalárda

Július 20. Dalosok találkozója, Dalárda oklevéllel, ajándékkal és szép emlékekkel tért haza

Július 29. Polgárőrség gyűlése

Augusztus 16. Pácsonyban a Falunapon lépett fel a Dalárda, sikeres szereplés után szíves vendéglátásban volt részük.

Augusztus 30. Vezetőségi ülés, témája: közgyűlés előkészítése, közhasznúsági jelentés elfogadása, Kuruc Fesztivál programja.

Szeptember 2. Szakmai nap Velemben

Szeptember 5. Konferencia az MMIK-ban

Szeptember 7. Faluház Baráti Kör Közgyűlése: beszámoló az egyesület tartalmi munkájáról, gazdálkodás, közhasznúsági jelentés, Kuruc Fesztivál előkészítése, feladatok kiosztása, egyebek.

Szeptember 16. Óvónők szakmai útja (szombathelyi óvónőket fogadtunk)

Szeptember 18. Szakmai nap. BDF hallgatóinak látogatása.

Szeptember 22-28. Kuruc Fesztiválra való felkészülés és lebonyolítás ideje

Szeptember 26. 1706 m-es futás az általános iskola tanulóinak. (környező települések iskolái is részt vettek) Eredményhirdetés.

Szeptember 27. Fesztivál (programját és értékelését lsd. külön!)

Szeptember 28. szakmai megbeszélés

Október 4. Vas Megyei Szív Egyesület nálunk tartotta a megyei Szív Napot. Gyerekeknek sport és játék, a felnőtteknek előadás hangzott el az egészséges életmódról. Ételbemutató, diabetikus tanácsadás, szűrés és kultúrműsor egészítette ki az előadáson hallottakat.

Október 9-10. “Erdőt járunk, árkot lépünk…” regionális konferencia

Október 15. szakmai tanácskozás Zalaegerszegen

Október 21. kirándulók fogadása: szombathelyi “Mocorgó Óvoda” dolgozói

Október 23. megemlékezésre az iskolában került sor. A Dalárda Bobán, a dalos találkozón vett részt.

November 8. Színház Zalaegerszegen, a színházba járók klubjának első előadása. Színvonalas, nagyon jó előadást láttunk.

November 9. “Ünnepi Falugyűlés” a győrvári csata tiszteletére kultúrműsorral kiegészítve. “Zöld erdő harmatát” c. műsor a kuruc kor hangulatát idézte. Köszönjük az előadóknak és a Vas Megyei TIT-nek, Pungor János igazgató Úrnak, mert tőlük kaptuk ajándékba a műsort; valamint Szakály Ferenc tanár Úrnak Béri Balogh Ádám életútjáról tartott előadását. Ez a falugyűlés hatalmazta fel az Önkormányzatot és a Faluház Baráti Kört, hogy a Béri Balogh Ádám szobor felállításával kapcsolatos gyűjtést, pályázatfigyelést elindítsa, abban a reményben, hogy 2006-ra sikerüljön a tervet megvalósítani.

November 13. Az általános iskolák számára meghirdetett EU-s vetélkedőnek adtunk helyet. Gratulálunk a győrvári általános iskola nevelőtestületének a színvonalas vetélkedőhöz és a lebonyolításhoz.

November 23. A falu búcsúja. (Rendben zajlott le!)

November 30. Nyugdíjas találkozó. Értékelése külön cikkben.

December 2. A vasvári “Diabetes Klub” összejövetele, hangulatos szép este volt.

December 5. Az óvodások “Mikulásváró” ünnepsége. Az anyukák kedves műsora, az ajándékozás a Mikulás és a Krampuszok tánca sok örömet szerzett a kicsiknek.

December 8. Konferencia Szombathelyen—“A közművelődés szerepe”, feltételeinek biztosítása. (ország, régió, megye, kistérség, település—változások a közigazgatásban)

December 13. A Dalárda “Luca” napi összejövetele. Igazi jó hangulat, mert ők egy igazi jó csapat. Figyelnek egymásra, segítik egymást. Énekelnek saját és mások szórakoztatására.

December 19. Falukarácsony. A karácsonyfát Somogyi Judittól kaptuk, ezúton is köszönjük. A felállításában Buze László, Magyar Szabolcs, Papp Sándor és Varga Géza, a díszítésben a “Ház” dolgozóin kívül a fiatalok is segítettek. Köszönjük. A szép műsort az óvodásoknak, az iskolásoknak és a Dalárdának köszönjük. Az ÖNO dolgozói az előkészületekhez nyújtottak segítséget. Süti, forralt bor és tea várta a vendégeket. Jó volt látni, ahogy az emberek egymáshoz fordulva kívántak kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt. A hangulat meghitt és igazán családias volt.

December 21. Erdőbirtokossági gyűlés

December 22-23-án Játszóház várta a gyermekeket.

December 24-26. Szünet

December 31. Szilveszter: kultúrált szórakozás, vidám hangulat jellemezte a “batyus” bált. A “Házban” szilveszterezők igazán jó hangulatban búcsúztatták az Óévet és köszöntötték az újat. Köszönöm azok munkáját, akik az előkészítésben, a lebonyolításban és buli utáni takarításban bármi módon segítettek.

Kívánunk a falu minden lakójának jó egészséget, boldogságot és sikereket. “bort, búzát, békességet az új esztendőben!!

2004. január 1-4. Szünet

Január 7. Szakmai tanácskozás Szombathelyen

Január 10. Színház Zalaegerszegen

Január 13. Szakmai tanácskozás Budapesten

Január 16. Termékbemutató

Várható események:

Indul a számítógép-kezelői vizsgára felkészítő tanfolyam (kismamáknak) (személyre szóló értesítés)

Előadások lesznek az EU-val kapcsolatos témákból (utazás, munkavállalás, támogatási lehetőségek, pályázatok stb.)

Szabadidős foglalkozások, állásajánlások, teleházas szolgáltatások mindennap igénybe vehetők a nyitvatartási idő alatt.

Bálok havonta.

Évfordulókhoz kapcsolódó események.

Farsangi rendezvények (január 31., február 8., február 14., február 21.)

Február 28. FBK éves közgyűlése (időpont változhat)

Nőnapi Bál (március 6.)

Március 15-i megemlékezés

Programokkal, szállással várjuk a turistákat.

Könyvtár: szerda, péntek 14.00-tól

 

 

Egyebek:

Szeretném újra megköszönni a 2003-as év legnagyobb rendezvényéhez (Kuruc Fesztivál) nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást mindenkinek. Ezzel a rendezvénnyel sikerült újra felhívni magunkra a figyelmet. Köszönöm az összefogást és a példamutatást.

Szeretném Önöket tájékoztatni bizonyos személyi változásokról. Somogyi Krisztina munkaviszonya megszűnt (szerződése lejárt). Németh Jánosné betegsége miatt a takarítási munkákat Magyarné Kastal Rita látja el 2003. október 15-től. Ő munkanélküli volt és a Munkaügyi Központ támogatásával került hozzánk. Kívánjuk, hogy érezze jól magát nálunk. Völgyi László továbbra is a művelődésszervezői feladatokat látja el. Varga Gézáné és a vezetőségi tagok továbbra is társadalmi munkában látják el feladataikat. A pályázatokról akkor számolok be, ha megkaptuk az elnyert támogatást, és megtudtuk valósítani amit vállaltunk. Az egyesület tagjai között vannak még, akik a 2003-as tagdíjat sem fizették be (200Ft/év), lehet pótolni Kérem a FBK tagjait, hogy a 2004-es tagdíjak befizetését lehetőleg február végéig (Közgyűlésig) rendezzék. Köszönöm. Kérem továbbá a falu lakóit, támogatóinkat, hogy adójuk 1%-val támogassák a Faluház Baráti Kör munkáját. Az 1%-ból befolyt összeggel a Faluház folyamatos működését segítik. Ezúton is köszönjük és bízunk abban, hogy 2004-ben is segítenek. Mint az elmúlt 10 évben is mindig, most is köszönöm az erkölcsi és anyagi, valamint kétkezi munkájukat. Köszönöm és várom, mert Önök nélkül az a 10 év nem lett volna ilyen sikeres, a munkánk ilyen eredményes. Sokszor került elő a település neve pozitív példaként. Kívánom, hogy ezután is így legyen!!!

Varga Gézáné

FBK elnöke

vissza az elejére

 

 

Kuruc Fesztivál

A Rákóczi szabadságharc 300. évfordulóját méltó körülmények között (Kuruc Fesztivállal) ünnepeltük meg. E célból hoztuk létre a Kuruc Fesztivál Irodát, amely az előkészítés, a szervezés és a lebonyolítás során méltó partnernek bizonyult. A Kuruc Fesztivál Iroda alapítói részfeladatokat vállaltak, melyek teljesítéséről folyamatosan beszámoltak, ezzel segítve a munkánkat. A Kuruc Fesztivál Irodán keresztül eljutottunk a megcélzott településekhez, amatőr csoportokhoz. Ennek következtében nemcsak Győrvár, hanem az egész kistérség és megye is bekapcsolódott az előkészületekbe, ezzel végre teljesült az az évekkel ezelőtti elképzelésünk, mellyel azt szerettük volna elérni, hogy nyitottá tegyük a rendezvényt és az ünneplésbe való aktív bekapcsolódás lehetőségét biztosítsuk mások számára is.

A Faluház Baráti Kör és a Kuruc Fesztivál Iroda rendelkezett azzal a szellemi tőkével és tárgyi feltételekkel, amely alkalmassá tette az egyesületet és az Irodát a rendezvény színvonalas lebonyolítására.

Kiemelt célunk még az volt, hogy a kuruc kor eseményei mellett a kor szellemiségével is megismertessük a mai gyerekeket, fiatalokat. A műsorral, a művészetek erejével (képzőművészet, zene, tánc, irodalom) tárgyi emlékek, korhű viselet segítette feleleveníteni, megismertetni Rákóczi és Béri Balogh Ádám korát. A vetélkedőkkel pedig továbbadni a korral kapcsolatos történelmi ismereteket.

A jelenlévők színvonalas és hangulatos programnak lehettek részesei. Sikerült a lakosság minden rétegének nyújtani valamit.

Általános és középiskolás diákok lehetőséget kaptak a történelem vetélkedőbe való bejutásra és a rajzpályázaton való részvételre.

Játszóház, állatsimogató, gyerekfoglalkoztató, zene (Tarisznyások) és a Logo-mobil biztosította a gyerekek szórakozását.

A “Daliás idők” című kiállítás (a kuruc kor tárgyi emlékei: fegyverek, öltözet, régészeti leletek, és képzőművészeti alkotások), Nagy Tibor nagyméretű képe (melyben a győrvári csata egyik jelenetét örökítette meg és ajándékozta nekünk) és a rajzpályázat díjazott munkái hozták közelebb a kor szellemiségét az érdeklődőkhöz.

“A Hazáért és a Szabadságért” című szakmai tanácskozásba szakmabeliek és érdeklődők is bekapcsolódhattak.

Ebéd Kuruc módra – települések főzőversenye és vetélkedője.

Kézműves, lovas és íjászbemutató.

Amatőr művészeti csoportok bemutatkozása, színjátszók, népzenészek, néptáncosok és népdalosok (Boba, Lakhegy, Gősfa, Petőhenye, Ivánc, Oszkó, Vasboldogasszony, Olaszfa, Körmend, Beregszász, Egervár, Vasvár).

A győztes csaták helyszínét képviselő delegációk találkozóját is megszerveztük (Kölesd bemutatkozása, borút, borkóstoló).

A Fesztiváli hangulatot emelték a mutatványosok, a kirakodók, a kézművesek bemutatói, lacikonyha, az esti tábortűz és táncos mulatság.

A Kuruc Fesztivál a kor szellemisége mellett konkrét tárgyi emlékekkel is gyarapította településünket.

Korhű Rákóczi - zászló felszentelése (szenteléskor elhangzó imádság a cikk után).

A környező települések polgármesteri által közösen elültetett fa (emlékmű parkja).

Felhívás egy Béri Balogh Ádám szobor állítására a 2006-os évfordulóra, felelőse Győrvár község Polgármestere, Képviselőtestülete és a Faluház Baráti Kör. ( a győrvári győztes csata 300. évfordulója 2006. november 6-7.)

A megemlékezés következő állomása 2003.november 9-én volt ünnepi Falugyűlés keretében. Ekkor újra elhangzott a felhívás, a település lakói a gyűlésen bízták meg a fenti felelősöket a szobor állításának előkészítési munkálataival.

A visszajelzések és tapasztalatok alapján elvégeztük az elemzést, amely szerint a rendezvényt sikeresnek értékeljük és bízunk abban, hogy a folytatásával a Vasi - Hegyhát és a Nyugat – Dunántúl őszi programsorozatához egy színvonalas fesztivállal járultunk hozzá, melyből szeretnénk hagyományt teremteni.

Egyesületünk, a Faluház Baráti Kör és a Kuruc Fesztivál Iroda nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni azoknak, akik bármi módon segítették a Kuruc Fesztivál megrendezését, lebonyolítását. Alapítóknak, támogatóknak, fellépő csoportoknak, kiállítóknak, közreműködőknek, a települések polgármestereinek és képviselőinek, minden meghívottnak és jelenlévőnek, akik aktív részesei voltak a Fesztiválnak. Természetesen községünk vezetőinek és lakóinak az erkölcsi és anyagi támogatást.

Varga Gézáné

vissza az elejére

 

 

Imádság az elesett hősökért

Örök, mindenható Isten! Hazánk szabadságáért és a függetlenségéért vívott csatákban és a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörgünk most szent Fölségedhez. Te láttad Urunk küzdelmeiket, szorongatottságaikat, szenvedéseiket és vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket: Urunk Istenünk. Ismerd el magadéinak őket: ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel életükben megbántottak Téged. Bárhol porladjanak is csontjaik, adj nyughelyet nekik az örök békesség honában, és örvendeztesd meg őket szent színed látásával.

Kegyes Megváltónk, Urunk Jézusunk: Te mondottad: “Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért!” Akikért most imádkozunk, azok nem kímélték önmagukat, sőt életüket és vérüket áldozták azért a földért, amelyet a Gondviselés jelölt ki számukra, hogy ez legyen a mi hazánk. Tekints reájuk kegyes szemmel isteni Üdvözítőnk, és hősi halottainkat részesítsd drága kereszthalálod érdemeiben.

Minket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a drága vérrel szerzett és megvédelmezett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, és érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatosság, az istenfélelem és emberszeretet szellem áradjon reánk. Add Urunk, hogy hősi halottaink életáldozata és nagy magyar elődeink példája minket is lelkesítsen és buzdítson az igaz hazaszeretetre. Akkor bízhatunk abban, hogy magyar szentjeink és hősi halottaink közbenjárására tovább véded és fenntartod szeretett hazánkat, Magyarországot!

Ámen

 

vissza az elejére

 

 

Zászló megáldása

Urunk és Istenünk!

Áldd meg ezt a zászlót és áldd meg mindazokat, akik ezt a zászlót átveszik, őrzik, tisztelik és szeretik.

Ez a zászló jutassa eszünkbe mindig a magyar haza és a szűkebb pátria iránt való kötelességeiket .

S késztesse őket arra, hogy az egyéni és családi életük, de munkahelyi magatartásuk is mindig példamutató legyen.

Jól tudjuk azonban, hogy a rosszrahajló emberi természetünk mindezen kötelességük teljesítésére kevésbé hajlandó és nem is mindig képes.

Hazánk történelmének azonban volt egy meghatározó és sok-sok áldást jelentő tényezője. Mégpedig az ezer éves magyar kereszténységünk.

Ez olyan szellemi, lelki és kegyelmi energiákat kölcsönzött őseink legjobbjainak, hogy ezek segítségével sikerült túlnőniük önmagukon.

Mennyei Atyánk! Ezeket a szellemi, lelki és kegyelmi adományokat add meg nekünk, mai magyaroknak is Nagyasszonyunk,

a Boldogságos Szűz Mária és a magyar szentek közbenjárására

Krisztus a mi Urunk által.

Ámen.

Polgár Béla

esperes

vissza az elejére

Nyugdíjas találkozó

2003. november 30-án tartottuk hagyományos nyugdíjas találkozónkat a Faluházban. Az idei évben is körülbelül ugyanannyi meghívót küldtünk ki, mint tavaly. Sajnos az idén kevesen tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel.

Az óvodások, iskolások kedveskedtek műsorukkal az időseknek. Őket a Dalárda és a táncos lábú lakhegyi asszonyok követték. A Polgármester Úr is elmondta szokásos évi köszöntőjét. A talpalávalóról Géza és Jani gondoskodott. Szerény lehetőségeinkhez mérten megvendégeltünk minden jelenlévőt.

Köszönjük a megjelenésüket. Jövőre még nagyobb számban várjuk a nyugdíjasainkat.

Gotthárd Ferencné

 

vissza az elejére

 

 

A Faluház Baráti Kör szakmai és pénzügyi beszámolója a 2002-es évre vonatkozóan

Jogszabály írja elő, hogy a kiemelkedően közhasznú egyesületek nyilvánossá tegyék beszámolójukat. Ez történik most. A 2003. Évi a következő számban lesz olvasható.

A Győrvári Faluház Baráti Kör 1994. január 21-én alakult. Az önkormányzattól működtetésre megkapta a Makovecz Imre és Ekler Dezső tervei alapján készült Faluházat. Azóta ez a civil szervezet működteti a “falu házát”. Gondoskodik programokról, hagyományokat kelt életre és újakat teremt. Helyet ad a település, de a környező falvak, sőt a kistérség közösségi megmozdulásainak is. Szakköröket működtet, tanfolyamokat, népfőiskolai kurzusokat szervez, kiállításokat fogad.

Az egyesület kapcsolatot tart más közösségekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel teleházakkal. Az egyesület adja ki a Győrvári Körkép című helyi újságot is.

Az egyesület már régen túllépte a település határait, eddig is nyitott volt a világra, a maga szerény eszközeivel igyekezett a kihívásoknak megfelelni, a vidékiség korlátjait lebontani. Egyre több olyan programot szerveznek, melyek a térség igényeit is kielégítik, mert a Ház alkalmas a nagy rendezvények befogadására is.

Pályázatot nyújtottak be Teleház létrehozására, sikerrel, melyet 1999. májusától az egyesület működtet. Ez újabb lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű csoportok számára, növeli a vidék esélyeit.

Az Önkormányzattal közművelődési szerződést kötött az egyesület, tehát a Faluház Baráti Kör kiemelkedően közhasznú egyesület közművelődési, közösségfejlesztő, szabadidős feladatokat lát el, illetve a Faluház a falu kisebb-nagyobb megmozdulásainak, rendezvényeinek is a helyszíne.

Gyűléseknek, közmeghallgatásoknak, esküvőknek is a Faluház ad helyet. Az Idősek Klubja, a Könyvtár és egy fiókgyógyszertár is a “Házban” működik.

A programok szervezésében aktívan a vezetőség tagjai és önkéntes segítők vesznek részt, attól függően, hogy milyen réteget érint. A szakkörvezetők (pedagógusok) önkéntes munkával látják el faladataikat. A folyamatos működést az egyesület elnöke koordinálja. A Munkaügyi Központ támogatásával két főt alkalmaznak (teleház asszisztens és művelődésszervező), ezen kívül egy négy órás technikai alkalmazott látja el a takarítási feladatokat.

Mivel a faluban is sok a munkanélküli, az idős, többnyire egyedülálló nyugdíjas, a fent leírtak ellenére a település fiatalokat megtartó ereje kicsi. Itt is jelen van a kilátástalanság, és ugyanúgy, mint máshol, itt is előfordulnak a demokratizálódás folyamatának visszáságai- közömbösség, beszűkülés. Úgy gondoljuk, hogy a Baráti Kör eddig is sokat tett a demokratizálódásért, a nyíltságért, a polgárosodásért, a civil társadalmat jellemző szemléletmód kialakításáért.

Bízunk abban, hogy programjaikkal (képzés, eszközök) nyitni tudunk a világra. Lehetővé teszi a bekapcsolódást a faluban ma még elérhetetlen vagy nehezen elérhető területekre (pl. Internet) az itt élők, különösen a fiatalok, a modern információs és kommunikációs technológiákat kihasználva utazás nélkül vehetik igénybe a szolgáltatásokat, ezzel csökkentve a vidékiség hátrányait, egyben megteremtve az “intelligens falvak” kialakulásának feltételeit.

A Faluház Baráti Kör bekapcsolódott a falusi turizmusba, programokkal, szálláshellyel várják az ide látogatókat. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy vendégeik megtapasztalják a szíves vendéglátást.

Kiegészítő, de egy nagyon fontos “feladatuk”, hogy munkanélkülieknek és hátrányos helyzetűeknek nyújtott szolgáltatásaikkal próbálnak segíteni az itt élők életkörülményein. A 2002-es év a fentiek szellemében telt el.

A mindennapi tevékenység kiegészült a kiemelt nagy rendezvényekkel, sor került a Ház kisebb-nagyobb karbantartására, felújítására, eszközbeszerzésre. A pénzügyi beszámoló ezeket is tükrözi.

 

A Faluház Baráti Kör kiemelkedően közhasznú egyesület közhasznúsági jelentése 2002. évben.

BEVÉTEL

ezer Ft

KIADÁS

ezer Ft

Összes bevétel

7.603

Összes kiadás

7.038

ebből saját források

2.542

személyi jellegű kiadás

2.152

előzi évi pénzmaradvány

808

fő és részfoglalkozásúak juttatásai

2.152

Közművelődési, közhasznú tevékenység

286

munkaadókat terhelő járulékok

661

egyéb sajátos bevétel

1.436

dologi kiadások

4.225

ebből bérleti díjak

1.436

közüzemi díj

834

tagdíj

12

ügyviteli költség (irodaszer, kommunikáció)

712

egyéb forrásból kapott közművelődési támogatás

5.061

épület karbantartási költség

109

önkormányzati támogatás

1.305

eszközkarbantartás

120

fenntartói támogatás (bérkiegészítés)

491

szakmai anyag

150

megyei pályázat (Munkaügyi Központ) (2 pályázatból)

1.807

kisértékű szakmai tárgyi eszközvásárlás

152

országos pályázat

610

nagyértékű eszközbeszerzés

881

SZJA 1%-a

48

szakmai programokkal kapcsolatos szolgáltatás

120

érdekeltségnövelő pályázat

800

egyéb kiadás

1.147

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik a 2002-es személyi jövedelem adójuk 1%-át a Faluház Baráti Kör részére utalták. Ennek összege 67.757 Ft, ezen összeget a Faluház fenntartására fordítottuk. Szeretnénk, ha a következő évben is egyesületünket támogatnák. (Faluház Baráti Kör ; 9821 Győrvár, Balogh Ádám u. 109.; számlaszámunk OTP: 11747075-20005306) Köszönjük.

 

vissza az elejére

 

 

Iskolai hírek

2003. szeptember elsején kezdetét vette a 2003-2004-es új tanév. 102 tanulóval, 13 pedagógussal és további 6 egyéb dolgozóval vágtunk neki az új feladatoknak és kihívásoknak. Új nevelőnk Horváth Liliána, magyar-ének szakos tanár, aki Zrinszkiné Boros Máriát helyettesíti a GYES ideje alatt.

Rögtön szeptember elején elküldtünk egy pályázatot, amely sportpálya-bővítésre irányult. Szerettük volna a meglévő sportpályáinkat tovább bővíteni futópályával, kosár- és röplabdapályával. Sajnos ez a pályázat (sok pályázó, kevés pénz) nem nyert a GYISM-nál.

Szeptember 22-én atlétikai versenyen vettek részt iskolánk tanulói közül néhányan. Az 5-6. osztályos lányoknál távolugrásban Bogdán Éva (6.o.) második lett. A 7-8. osztályos fiúk futóversenyén Gáspár Tamás (7.o.) harmadik helyezést szerzett.

Szeptember 26-án, pénteken bonyolítottuk le a “História-futást”, amelyet összekapcsoltuk a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulójára rendezett ünnepségsorozattal. Az 1706 m-es utcai futóversenyt iskolánk 7. osztályos tanulója, Gáspár Tamás nyerte. A futáson még további négy iskola is képviseltette magát. Az érmek és a csokoládé mellé örömmel vették át a győztesek a Kuruc Fesztivál pólóját, amelyet Varga Gézáné, a FBK elnöke adott át a dobogó legfelső fokán álló egyes kategória-győzteseknek.

Október 3-tól úszásoktatáson vettünk részt a zalaegerszegi uszodában. Az úszótanfolyamra eredetileg 28 kisdiákunk nevezett, de sajnos csak fele fejezte be, a többi időközben kimaradt. Nagyon sajnáltuk, hisz az iskolavezetés nem kis erőfeszítésébe tellett, hogy a lehető legolcsóbban szerezzen buszt, úszómestert, stb. Alkalmanként 400 Ft-ba

került a tanfolyam, amiben már minden benne volt. Vaspöri Hubert révén olcsón jutottunk buszhoz, neki itt és ezúton megköszönjük a segítséget (4.000 Ft / alkalom volt a tarifája). December 12-én, a záró foglalkozáson öröm volt nézni a mindvégig kitartó tanítványainkat, aki “örömúszást” mutattak be a 2,5 m-es vízben. 3 úszásnemben tanultak meg úszni, már csak a szülőkön múlik, mennyit gyakorolják gyermekeikkel ezt az egészséges sportot.

Szeptember 4-én a Szív Egyesület szervezésében lezajlott szűrővizsgálaton 30.000 Ft-ot nyertünk sportszervásárlásra. Köszönhető ez néhány (kb. 12-14) tanulónak, akik dacolva a rossz idővel megjelentek és részt vettek a játékos sportversenyeken. Iskolánk kosárlabdát, az egyéni legjobbak értékes sportszereket kaptak.

Szeptember 4-én délután a 18 andrásfai tanuló adott műsort Andrásfán egy jól sikerült iskolai találkozón, ahol az 1940-0950 között született, andrásfai iskolába járt öregdiákok vettek részt.

Október 18-án megemlékeztünk október 23-ról. Sárváron a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Lisztes Géza kíséretében Roma Ki mit tud-on vett részt 3 tanulónk: Kovács Flóra, Bogdán Éva és Babita Georgina. A 6. osztályos Bogdán Éva furulyaszólóval 3. lett. Babita Georgina (8.o.) ének-tánc bemutatója ugyancsak a 3. helyre volt elég.

Az őszi szünetet munkával töltöttük. Pályázatot írtunk, életünk első PHARE-pályázatát. 68 millió Ft-ot szeretnénk nyerni iskolabővítésre, modern számítástechnikai eszközökre és informatikával kapcsolatos tanfolyamok megrendezésére. Egy pesti cég segítette munkánkat. Köszönjük az önkormányzat anyagi segítségét, hiszen ők fizették ki a fővárosi cég munkáját. A pályázat eredménye talán februárban lesz ismert.

November 13-án nagyszabású EU-s vetélkedőt rendeztünk a Faluházban, amelyen a házigazda rendező iskola mellett még 5 csapat is részt vett a különböző iskolákból. A vetélkedő megrendezésére 200.000 Ft-ot nyertünk a Vas Megyei Közalapítvány pályázatán. A színvonalas vetélkedőt holtverseny után Püspökmolnári csapata nyerte Győrvár előtt.

November 18-án iskolánk 5. osztályos tanulója, Kaczor Dániel egy országos rajzpályázat díjazottjaként értékes ajándékcsomagot kapott. Felkészítő tanára Kányai Mirella volt.

November 25-én egészségnevelési vetélkedő zajlott le a Faluházban a felsős osztályok részvételével, győzött a 8. osztály.

November 26-án rendezték Szombathelyen a Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Verseny területi fordulóját. A megye legjobb helyesíróinak seregszemléjén Bóbics Renáta 18., Kulcsár Dániel 23., Bándoli László 46. lett.

November 27-én az alsósok is megrendezték egészségnevelési versenyüket. Ők vegyes csapattal álltak ki. Az egészséges életmódot jelképező ajándékokkal távoztak a csapatok.

November 30-án részt vettünk az öregek napjára rendezett műsorban, ahol énekkel, mesével, tánccal, verssel képviseltettük iskolánkat. A hálás szervezők ajándékaként ehettek-ihattak, amennyi beléjük fért.

December 5-én hozzánk is megjött a Mikulás, aki Zrinszki János tanár úr elmaszkírozott képében érkezett. Köszönjük a Szülők Közössége tagjainak, hogy segítettek ajándékcsomagokat készíteni.

A 6-7-8. osztályosok focicsapata részt vett a Mikulás Kupán , ahol 5. helyet szereztek.

December 19-én tartottuk az iskolai karácsonyi ünnepélyünket délelőtt az iskolában, délután pedig a Faluházban. Köszönjük Jovanovszkyné Somogyi Juditnak a szép karácsonyfát, amely alatt az iskolai ünnepséget tartottuk. Az egyes osztályok kedves kis műsorral léptek fel, de nem hiányzott a diákönkormányzatosok karácsonyi meglepetése sem.

Ugyanezen a napon a szülők, nevelők, tanítványok elköszöntek Balaskóné Dala Líviától, aki édesanya szerepre készül. Helyettese a 4. osztályban a Kámban élő és onnan kijáró Scheiglné Sipos Éva lett, aki tanító és földrajz szakos tanár.

A hosszúra sikeredett téli szünet után január 5-én kezdtük el ismét a munkát. Időközben tanulólétszámunk is eggyel nőtt, egy Telekesen élő, idáig a gersekaráti iskolába járó 4. osztályos kislány csatlakozott hozzánk.

Gőzerővel készülünk a tavaszi tanulmányi versenyekre, folynak a levelezőversenyek.

Terematlétikai versenyen vett részt az iskolánkból 2 tanuló Vasváron, ahol Balázs András 8. osztályos tanuló súlylökésben 4. lett, Gáspár Tamás 7. osztályos pedig futásban első.

Január 16-án, pénteken Gersekaráton 16 csapat részvételével teremlabdarúgó tornát rendeztek. Az 5-6. osztályosokból álló csapatunk eredménye 5. hely.

Január 23-val zárul az első félév. A félévi értesítők kiosztásának várható ideje: január 27. vagy 28.

Január 30. Félévzáró testületi ülés.

Február 6. Szülői értekezlet

Február 13. Iskolai diszkó

Február 21. Farsang a Faluházban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a nagyszabású rendezvényünkre! Kérjük legfőbb támogatóinkat, a szülőket, hogy az előző évek hagyományainak megfelelően segítsék rendezvényünket! Minden apró tombolatárgynak, tényleges vagy erkölcsi segítségnek nagyon örülünk. Ebben az évben is megkerestük a szponzorainkat, reméljük, hogy ők is segítenek.

Nemes cél vezérelt bennünket akkor is, amikor elkészítettük iskolánk alapítványának tervezetét. Cél: a tanulók oktatásának és nevelésének segítése. A tervezet szövege elfogadásra vár a képviselőtestületek részéről. Remélem, következő számunkban ezzel kapcsolatban már több konkrétumról tudunk beszámolni.

Az új év kezdetén megköszönöm minden kedves szülőnek, nagyszülőnek, önkormányzatoknak, kollégának, tanulónak, kívülállónak, iskolánkat segítő munkájukat. Kívánok mindannyiuknak, békés, boldog, sikerekben, egészségben gazdag új esztendőt!

Némethné Kovács Szilvia

Iskolaigazgató

 

vissza az elejére

 

 

Ovi rovat

Május 31. Hagyományainkhoz híven udvari főzéssel és közös tevékenykedéssel zártuk az évet, és köszöntünk el az iskolába menőktől (Farkas Marcell, Farkas Tamás, Gotthárd Zsófia, Horváth Szabina, Lisztes Fruzsina, Péter Klaudia, Pásti Edina, Tófei Andrea, Berta Gergő). Szüleiktől is elköszöntünk, megköszönve eddigi tevékenységüket.

Június 19. Rendkívüli szülői értekezletet hívtunk össze, mivel néhány szülő a polgármester segítségét kérte a két csoportszoba összenyitásában, annak ellenére, hogy ezt tanévkezdéskor szintén a szülők kérésére észérvekkel, szakmai szempontokkal alátámasztva elvetettük. Ezen a megbeszélésen jelen volt a két érintett polgármester is.

Június 25. Pszichológiai előadást szerveztünk a szülők részére. Az érdeklődés gyér volt, de aki részt vett mindenképpen épülhetett, és kérdéseire választ kapott.

Június 25. Zalakarosra kirándultunk. Az utazás költségeit (egy szülő, egy óvodás gyermek) SZM pénzből fedeztük. Igényeknek megfelelően saját költségen, két busszal indultunk útnak. Az időjárás kedvező volt, felejthetetlen volt a nagy óvodai családunk számára.

Július Pályázaton 1.600.000 Ft-ot nyertünk 600.000 Ft önrésszel a fürdőszoba, folyosó felújítására, az épület falainak meszelésére, az ajtók, ablakok mázolására, az udvaron lévő raktárépület tetőszerkezetének és padlásának felújítására. Sok-sok régi felesleges holmitól megváltunk szülői segítséggel. (Mazzagné Zita, Polgárné Kati, Májerné Gizike, Farsangné Gabi, Gotthárdné Anett, Magyarné Rita, Szatmári Géza és Kriszta)

Gotthárd Zoltán apuka elvégezte a fürdő villamos hálózatának felújítását. Szatmári Géza sok-sok apró munka elvégzésével volt segítségünkre. Elkezdte készíteni az új kapukat is, bízunk abban, mire a nyuszi megérkezik, az új kapun ugrálhat be. Endre papa hazaszállította Zalaegerszegről a megvásárolt dolgainkat. A munkálatok egy kicsit elhúzódtak, így két hét késéssel tudtuk óvodánkat megnyitni. A munkálatok utáni “romeltakarításban” jöttek a segítő szándékú szülők és gyerekek: Horváthné Vera, Renátó, Gotthárdné Erzsi, Gotthárdné Anett, Farkasné Marika és Tamás, Májerné Timi, Mazzagné Zita és Krisztián, Szabó Annamária Rozika és Sanyika, Szabóné Gizike, és Némethné Timi.

Szeptember 1-én ámulva vették gyerekeink birtokba a nagyon szép, tiszta esztétikailag is kifogástalan Óvodát. Függönyeink megvarrását kolléganőm, Zsanett végezte, az ő vezetésével varázsoltak régi bútorainkat színessé Farsangné Gabi és Sándorné Marika.

Természetesen a pályázati pénz a belső szépítésekre, felújításokra nem futotta, így az Önkormányzat további 200.000 forinttal járult hozzá ahhoz, hogy óvodánk képe a XXI. század óvodájának megfelelő legyen.

Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik a pályázat megírásától az utolsó simításig közreműködtek abban, hogy óvodánk megszépüljön.

Szólnom kell az udvar rendjéről, egész nyáron gondozott környezetben tölthettük udvari életünket. Köszönjük a vállalkozónak!

Szeptember 1-től újra 5 évre bízott meg az óvodavezetői teendők ellátásával az óvodai dolgozók és szülők közössége és a két falu képviselőtestülete. Köszönöm bizalmukat, igyekszem munkámat ezután is úgy végezni, hogy közösségünk a reánk bízott gyermekeket maximálisan szolgálja, együttműködve a fent felsoroltakkal.

25 kisgyerekkel kezdtük a tanévet. Elkezdtük a családlátogatást, amit szeretnénk folytatni.

Szeptember 27-én a faluban zajló Kuruc Fesztivál részesei voltunk. Az összetartozás fáját óvodásunk (Horváth Renátó és Gotthárd Rebeka) öntözte, mintegy szimbólumként egy erre az alkalomra íródott kis verssel:

“Megöntözünk kicsi fácska

Növekedjél velünk együtt nagyra,

Terólad majd emlékezünk erre a

Nagy napra.

Terebélyes lombodon majd

Madarak fészkelnek,

Árnyékodban a vándorok

Meg-megpihennek.”

Ügyes anyukákkal együtt sok-sok vásárfiát készítettünk (bevételünk 30.000 Ft). Köszönjük a készítőknek és a vásárlóknak is.

Október 17. és 21. Szombathelyi óvodákból óvónénik látogattak hozzánk. A vendéglátogatáson túl egy kis tapasztalat cserére is sor került.

Október 25-én Hegyhátszentpéteren szerepeltünk a Faluvacsorán, óriási élmény volt Endre papa buszával utazni szülők nélkül. A tavasszal beadott UNICEF pályázaton nagy meglepetésünkre és örömünkre 60.000 Ft értékben nyertünk fejlesztőjátékokat.

Október 27-én Jelzőrendszeri értekezleten vettem részt, ahol megtudtuk, hogy pályázati pénzből a rászoruló gyerekek fejlesztőfoglalkozáson vehetnek részt pedagógiai szakpszichológus előzetes vizsgálata és tanácsadása után.

Október 30-án az Önkormányzat dolgozói látogattak el hozzánk megcsodálni a szépen felújított óvodánkat.

November 18-án a védőnő, 24-én az orvos végezte a szokásos vizsgálatát.

November 30-án az öregeket köszöntöttük kedves műsorral.

December 6-án rendhagyó és megható Mikulásváró műsorral kedveskedtek gyermekeinknek az anyukáink. Zsani néni által összeállított Mikulás az erdőben c. mesejátékot adtak elő: Gotthárdné Éva, Gotthárdné Anett, Magyarné Rita, Májerné Timi, Palatinné Hajni, Farsangné Gabi, Szatmáriné Mariann, Szabóné Gizike. Ki-ki egyéniségének megfelelő szerepet vállalt, színészeket meghazudtoló előadásmóddal és átéléssel. Hatalmas élmény volt gyermekeinknek látni anyukájukat. Örömtől csillogó szemük, vidám tekintetük mindent elárult. Meglepetésnek szántuk a többi szülőnek is, bízva abban, hogy más is kedvet kapott, és lesz folytatás. Ismét bebizonyosodott, hogy az összetartás, együtttevékenykedés saját gyermekünk érdekében csodákra képes. Köszönjük, és várjuk a most nem szereplőket is a következő “fellépésre”. Megköszönjük a több éven keresztüli munkáját a Mikulás bácsinak is, és jövőre újra várjuk. Megköszönünk minden adományt és támogatást amit eddig kaptunk.

Lázasan készültünk a karácsonyra, hogy méltóképpen ünnepelhessünk az óvodában, Faluházban és végül majd otthon is mindenki szerettei körében. Egy nagyon kedves verssel kívántunk óvodánk minden “lakója” nevében szép Karácsonyt. Íme:

“Karácsony szent éjjelén

szívből azt kívánom,

Legyen béke a szívekben

S az egész világon.

Szülessen meg az Úr Jézus

Mindenki szívében,

Töltse be az egész földet

Igazi szent béke.”

Február 8-án farsangolunk, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Baladincz Jánosné

Óvodavezető

 

vissza az elejére

 

 

Néhány gondolat az elfogadásról

Elfogadni sok mindent lehet, ajándékot, pénzt, egy embert. Talán az utóbbit elfogadni a legnehezebb, természetét, viselkedését. Pedig az élet erről szól, mindenki próbálja az embertársait a maga módján tolerálni a különböző élethelyzetekben. Az ember sorsa nem tudni merre tart ebben az országban, ebben a világban. Talán éppen ezért is fontos az embert türelemre inteni és elfogadásra.

Sok emberben felmerülhet a gondolat, hogy nincs olyan ember, aki esetleg őt megértené, nincs kire támaszkodnia. Támasz nélkül el van veszve, úgy érzi segítséget nem kap senkitől.

Ha úgy érzi szüksége van valakire, aki meghallgatja, támogatja, keresse fel nyugodtan a Hegyháti Jóléti Szolgálat családgondozóját.

Elérhetőség: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Vasvár, Árpád tér 8.

Tel.: 573-221 ; 573-222

Hétfőnként Győrvár Faluház

Tájékoztatni szeretném a lakosságot, hogy néhány gyermek számára lehetőség nyílik a Vándor Játéktárban történő fejlesztő, játékos foglalkozásokon való részvételre.

Ezúton szeretném megköszönni Önöknek, hogy elfogadtak engem. Az intézmények dolgozóinak köszönöm eddigi együttműködést.

Völgyi Eszter

családgondozó

 

vissza az elejére

 

 

Anyakönyvi hírek

Születés:

Kovács Sándor és Gorza Marietta kisfia Bence

Papp Sándor és Varga Tímea kislánya Angéla

Kruczler László és Tófeji Edina kislánya Kinga Patrícia

Gratulálunk a szülőknek és jó egészséget kívánunk a babáknak!

Esküvő:

Molnár Tímea és Szabó Nándor

Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak!

Halálozás:

Perosa József

László Józsefné

Sárközi Istvánné

Göcseji Gyula

Kiss Imre

Hadnagy Istvánné

Id. Csarankó Antal

Németh József

Nyugodjanak békében!

 

vissza az elejére

 

vissza