1999 szeptember-októberi szám

TARTALOMJEGYZÉK

 

Kik és mit ünnepelünk?(1956-ról szabadon)
Hangosan gondolkodunk
Önkormányzati hírek
Október 24. -én nyugdíjas találkozó volt a Faluházban
Teleház hírek és beszámoló a II. Országos Teleház Konferenciáról
Kisebbségi Hírek
Ovi-rovat, Iskolai hírek. Szépségverseny a győrvári iskolában
A Faluház Baráti Kör aktuális eseményei
Élménybeszámolók az ifjúsági rendezvényekről
A női foci szerelmeseinek
Boszorkánykonyha
Vallás
Szívegyesület

Kiss Dénes: Velünk, vagy ellenünk

Döntsd el magyar, mondd ki a szót!
Itt visszalépni nem lehet!
Az ifjúság acél-szíve
a forróságtól megrepedt!
Döntsd el magyar, döntsd el diák,
és fonjuk lánccá a kezünk!
Döntsd el, ki élsz itt e honban,
velünk jössz-e? Vagy ellenünk?!

Ébredj magyar! Ma aludni
gyalázat! Vakondok-szerep!
Jöjj el közénk égő szívvel,
- s emeld fel büszkén a fejed!
Birka-fejjel gyávák járnak!
Napba-néző a mi szemünk!
Ne várj tovább! Ma határozz!
Velünk jössz-e? Vagy ellenünk?!

 

KIK ÉS MIT ÜNNEPELÜNK? (1956-ról szabadon)

Valahogy nem az igazi ünnepe október 23. - a mai Magyarországnak. Nem felszabadult, mint március 15-e, talán túlzottan friss ünnep, és az időjárás se kedvez neki (tavasz helyett a tél jön)? Mindenesetre az 56-os szervezetek civakodása, a politikusok nevetséges kísérlete az ünnep politikai kisajátítására egyre érdektelenebbé silányítja az amúgy is óvatosan kezelendő eseményt. A lakosság jelentős része értetlenül szemléli a rendszerváltás utáni politikai, történeti átértékeléseket, hiszen nem volt közvetlen élménye 1956, és többnyire a szocialista rendszerrel is békésen megfért. Nehezen érti, mit jelent a szabadságért való küzdelem (főleg a fiatalok, akiknek még a 80-as évek puha diktatúrájával se volt érzékelhető kapcsolata). Érzékeli ugyan, hogy az elmúlt 10 év más, mint az ez előtte lévő esztendők, de a társadalmi egyenlőtlenségek, az anyagi nehézség növekedése messze felülmúlja a politikai szabadságjogok értékeit. Akik "ott" voltak 56-ban, tudják, miért tették. Tudják, mit jelentett az előző évek padlássöprése (még vetni sem tudtak sok helyen),a fekete autó, vagy az, hogy még matek órán is Rákosi elvtárs neve szerepelt a példafeladatban. Nem akartak sokat, csak szabadon élni, a szó nemes értelmében (mert ugye manapság a szabadságot inkább a pénzzel teszik egyenlővé). Akartak, de nem engedték. A világ 56-ban a Szuezi - csatorna körüli háborús válságra figyelt és nem a szovjet birodalomhoz tartozó kicsiny Magyarországra. Magyarország szovjet érdekszféra volt, és a nyugatnak semmiképp nem ért volna meg egy esetleges háborút (ahogy ezt az USA követe közölte is a szovjetekkel-ezért hangoztatták politikusaik tavasszal, hogy a NATO tagságunk kárpótlás 56-ért is) Abban a néhány napban mégis sikerült kivívni a becsületünket a világ előtt. Közel 2500-an haltak meg érte, és közel 200 ezren hagyták el az országot a bukás közeledtével. Gyakran illeti kritika mind ez utóbbiakat, mind azokat, akik akkor a rossz oldalon álltak. Nyilván gyűlöletre nem lehet nemzeti konszenzust alapozni. Az igazságot fel kel tárni, de tudni kell kezelni. Az idő talán segít ebben. Érdemes megfontolni Babarczy Eszter (esztéta) szavait: "a múltból származó gyűlöleteket tovább cipelni és rárakni a fiatalokra is, hadd nyögjenek alatta: ez nem hagyománytisztelet, vagy emlékezés, hanem a jelen összerombolása"(ez történik most a volt Jugoszlávia területén). 1956 jeles nemzeti ünnepünk lehet még - nemcsak papíron - mert megérdemli!

Zrínszky János
Történelemtanár

vissza az elejére

Hangosan gondolkodunk

A szüreti felvonulásról, bálról, a nyugdíjas találkozóról csupa elismerő szavakat hallottunk. Igazán jól esik a szervezőknek az elismerés, különösen azoktól, akiktől eddig csak becsmérlő, leértékelő megjegyzésekre telt. Köszönjük az elismerést! Egy megjegyzést azért engedjenek meg: még jobban is sikerülhetne minden, ha azok is részesei lennének, akik eddig távolmaradtak. A falunap és a gázavatás már régen mögöttünk van. Azoknak az emelkedett pillanatoknak igazi jelentőségét most érezzük. Van gáz a lakásokban, az óvodában és talán bővül még ez a kör, mert a kényelmet, a meleget hamar meg lehet szokni, és aki teheti, igyekszik magának biztosítani. Jó érzés tudni, hogy a falu vezetői éltek, élnek az új lehetőségekkel. Így a falusi emberek életminősége is jobb lesz. Szomorú az a tény, hogy környezetünkre, annak tisztaságára még mindig nem fordítunk elég gondot. Újra visszaköszön a szemét, a hulladék elszállításának kulturált megoldása. Az önkormányzat megszervezte, de az állampolgár fegyelmezetlensége miatt nem valósul meg úgy, ahogyan kellene. Sajnos. Hiányzik a büntetés???

A szerkesztőség

vissza az elejére

Önkormányzati hírek

A képviselőtestület szeptember 7-én tartotta legutóbbi ülését, a következő napirenddel: Felülvizsgálta Szervezeti és Működési Szabályzatát. Jogszabályi változások miatt kellett több helyen módosítani - pl. a társulásokat, a gazdálkodást érintően. A tavaly megalakult kisebbségi ön-kormányzattal kapcsolatosan pedig azt kellett szabályozni, hogy a hivatal milyen módon köteles segíteni a kisebbségi önkormányzat működését. Az Önkormányzat elfogadta 1. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót, 52 millió forintos kiadási főösszeggel. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása 270 ezer forint volt. Döntés született arról, hogy az Építésigazgatási Társulás létszáma a jelenlegi két főről egy főre csökken. Török Attila főtanácsos korengedményes nyugdíjba vonul november 30-án. A jövőben Varga Miklós egyedül fogja ellátni a feladatokat, ő eddig a társulás más községeiben tevékenykedett. A képviselőtestület - azért, hogy segítse pedagógusok letelepedését - egy évre bérbe vette az Ó-temető utca 5. szám alatti házat, és vállalta annak kisebb javítási munkáit. A házba Zrínszki János és felesége, Boros Mária költözött. Az önkormányzati mellékutak egyrétegű zúzalékos felülkezelését egymillió-kétszázezer forintért rendelte meg a képviselőtestület. A Vár utca két rétegű felülkezelést kapott, a második réteget az ott lakó vállalkozó rendelte meg és fizette ki. Arról is döntés született, hogy a hivatalban is valósuljon meg a fűtéskorszerűsítés, annak ellenére, hogy ehhez pályázati úton nem sikerült támogatáshoz jutni. A Körjegyzőséget alkotó négy község önkormányzata vállalta a több mint félmillió forintos felújítást.

Somogyiné Jakab Ildikó
körjegyző

vissza az elejére

Nyugdíjastalálkozó Győrváron

Október 24-én tartottuk az immár szokásos nyugdíjas találkozónkat, egybekötve az októberi forradalmi megemlékezéssel. Nyugdíjasaink egyharmada tisztelt meg jelenlétével bennünket. Körjátékkal kedveskedtek az óvodások, az iskolások műsorának egy része az ünnepi megemlékezés volt, másik része szintén a meghívottakat köszöntötte. A szombathelyi Garabonciás táncegyüttes meghozta az igazi hangulatot. Műsoruk végén egy kis körtáncra meg is mozgatták hallgatóságukat. Műsor után egy kis eszem-iszom következett, beszélgetéssel, zenével, tánccal. Köszöntöttük a meg-jelentek közül a legidősebbeket. Az idén Annus néni és Imre bácsi volt a "legfiatalabb". Szeretnénk jövőre mindnyájukkal és a most távolmaradókkal is találkozni a nyugdíjas találkozón. Itt szeretném megköszönni Nyári Gyulának, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének, hogy önkéntes munkával egy udvari szárítót készített az idősek klubja részére. Köszönjük a segítségét.

Gotthárd Ferencné
ÖNO vezetője

vissza az elejére

Teleház hírek

Teleházunk továbbra is elsősorban a gyerekek számára jelent rendszeres elfoglaltságot, egyre többen jönnek, és már nemcsak játszani. A többi teleház gyakorlatához hasonlóan itt is mind többeket érdekel, hogy a játékokon kívül mi mindenre lehet használni a számítógépet. Válaszolva ezekre az igényekre hamarosan számítógépes szakkört indítunk a gyerekek részére, melyben első lépcsőként a legalapvetőbb számítástechnikai ismeretek mellett a rajzoló program (Paint) és a szövegszerkesztés (Word) kezelésének legegyszerűbb lépéseit vesszük sorra. A szakkört 20 órásra tervezzük, és heti kétszer két óra időtartamra várja az érdeklődőket. Szűkös gépkapacitásunk miatt sajnos egyszerre viszonylag kis létszámmal (6 fővel) tudunk csak csoportot indítani. Az érdeklődés mértékét jól jelzi, hogy már a kihirdetés napján majdnem teljesen betelt az első csoport létszáma, de természetesen lesz mód még jelentkezni, akár folyamatosan is. Későbbiekben tervezzük haladóbb csoportok indítását is, az igényeknek megfelelően. Fontos, hogy a gyerekeknek a számítógépes szakkör ingyenes! Ugyancsak tervezzük számítógépes tanfolyam indítását felnőtt csoportok számára is, ennek időpontjáról időben értesítést adunk. Szintén az ősszel szeretnénk egy színjátszó kört is indítani, hisz ez megítélésünk szerint már nagyon régóta hiányzik a település kulturális életéből. A színjátszó körbe elsősorban nem az általános iskolások jelentkezését várjuk (bár 7-8-osok már jöhetnek, szívesen látjuk őket), hanem inkább a középiskolás, illetve a fiatal felnőtt korosztályt. Ide a jelentkezés folyamatos, amíg az indulási létszám meg nem lesz, de addig várjuk mind a lányok, mind a fiúk jelentkezését. Teleházunk továbbra is vár minden érdeklődőt. Találkozzunk a teleházban!

Beszámoló a II. Országos Teleház Konferenciáról

Október 27-és 29 között Tatán, az Olimpiai edzőtáborban került megrendezésre a II. Országos Teleház Konferencia. Több tucatnyi teleház képviseltette magát a konferencián az ország minden szegletéből. A rendezvény fővédnökei: Katona Kálmán miniszter, Közlekedési Hírközlési Vízügyi Minisztérium, Dr. Hámori József miniszter, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Mikes Éva politikai államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal, Nigel Thorpe nagykövet, Brit Nagykövetség, Eckhard Jaedtke tanácsos, Európai unió Magyarországi Delegációja voltak. A program során szerdán délután tartotta a Magyar Teleház Szövetség éves közgyűlését, melynek keretében a közgyűlés módosította a szövetség alapszabályát, és új tisztségviselőket választott. Este szekcióülések keretében a nap során többször is felmerült teleház-régiók kialakításáról esett szó. Ennek eredményeként létrejött egy szándéknyilatkozat, melyben három megye, Győr Moson Sopron, Vas és Zala megye teleházai kinyilvánították közös szándékukat egy regionális teleház szervezet létrehozásáról. Ennek jelentősége mind a teleház mozgalom továbbfejlődése, mind az európai uniós csatlakozási törekvések szempontjából egyaránt fontos. Csütörtökön számos előadást hallhattunk a teleház mozgalom mai szerepéről a magyar társadalomban, a kormányzat viszonyáról a magyar teleházakkal, illetve a teleházak újabb lehetőségeiről. Az előadások sorát Eckhard Jaedtke tanácsos rövid bevezetője nyitotta, melyben felvázolta hazánk jelenlegi állapotát az Európai Uniós csatlakozási folyamatban. Ezt követően további köszöntők hangzottak el, majd Kovács Győző a Magyar Teleház Szövetség elnöke megnyitotta a konferenciát. Az előadók között szerepelt (a teljesség igénye nélkül) Dr. Szegvári Péter helyettes államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal, Balsay István elnök, Országgyűlési Területfejlesztési Bizottság, Nizák Péter igazgató, DemNet, Szendrőné dr. Font Erzsébet főosztályvezető, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Szanyi Éva főosztályvezető helyettes, Szociális- és Családügyi Minisztérium, és még sokáig sorolhatnám. Az előadások során hallhattunk a teleházak szerepéről a területfejlesztésben, a SAPARD programról, az információs társadalom magyar stratégiájáról, stb. A nívós szakmai programot este egy teleházas buli zárta, ahol a Magyar Teleház Szövetség elnökségi tagja, a neszmélyi Nagy István és zenekara szolgáltatta a talpalávalót. Pénteken délelőtt szekcióülések keretében került megtárgyalásra számos, a teleházakat közvetlenül érintő téma (a távmunka lehetőségei a teleházakban, teleház technológia, városi és határon túli teleházak, teleházak és a kisközösségek, teleház üzleti források) Összefoglalásul szakmailag nagyon értékes három nap áll mögöttünk, igaz a feszített program miatt szinte képtelenség volt az összes előadáson érdemben részt venni. Remélem, hogy az ottani tapasztalatok hamarosan már a hétköznapok realitásában is megjelennek.

Molnár Tibor

vissza az elejére

Kisebbségi hírek

Újságunk ettől a számtól kezdve egy oldalt kínál a győrvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat aktuális esemé-nyeinek, híreinek, közlésére, illetve a cigány kultúra bemutatására. A rovat felelőse Nyári Gyula a kisebbségi önkormányzat elnöke. Reméljük új rovatunk elnyeri olvasóink tetszését.

1998 novemberében a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökeinek, Roma Települési Önkormányzati Képviselők képzése címen a Romédia Alapítvány és az ELTE Szociálpolitikai és Szociális Munka tanszéke a Nyit Társadalom Intézet (OSI) önkormányzati programjával (LGI) programot szervezett a roma települési önkormányzati képviselők számára. A képzés elsődleges célja az volt, hogy a roma települési önkormányzati képviselők szakmai munkáját és a települési önkormányzat munkájában való hatékony részvételét elősegítse. Ennek érdekében a képzés tananyaga egyaránt tartalmazta az elméleti és a gyakorlati elemeket is. A kurzusokat gyakorlott tanárok irányították. A képzés során a résztvevőknek módjuk volt a saját munkájuk során felmerülő problémák megbeszélésére is. A Nyári Egyetem 1999.augusztus 23-szeptember 3-ig tartott, ami nem kis feladat volt, hisz két hét alatt el kellett sajátítani olyan tananyagot, amit normális időszakban 3 hónapig tartott volna. A tantervben állt:
1. Önkormányzati menedzsment (tanárfelelős dr. Horváth Tamás, a Magyar Közigazgatási Intézet munkatársa)
2. Önkormányzati költségvetés és szektorelemzés (oktató dr. Hegedűs József, a Városkutatási Kft munkatársa)
3. Önkormányzati stratégia (dr. Gáspár Mátyás Közkonzult)
4. Esettanulmányok (DR. Göncz Kinga, a Partners Hungary munkatársa)
A nyári egyetemen 22-en vettünk részt. A képzések reggel 9-től este 8-ig tartottak. A képzés utolsó napján, 3-án 9-től 13.30-ig vizsga volt, amit az ELTE tanárai tartottak, illetve vizsgáztattak. Mint legidősebb hallgató, nagyon sok élményben volt részem, és talán az önkormányzatban eltöltött 5 év is igazolta, hogy jó utat járok és hogy sikeresen el tudtam végezni ezt a nehéz iskolát. A vizsga végén oklevelek és díjak átadása szerepelt, ahol ne csak, hogy a vizsga szerepelt, hanem 1000 Ft-os könyvutalványt is kaptam, mint a legaktívabb résztvevő. Ezúton szeretném megköszönni minda-zok számára, akik részesei voltak annak, hogy ezen az egyetemen részt vegyek, és hogy az elvárásoknak megfeleljek. Az oklevelet az ELTE Szociológiai Intézet Igazgatója írta alá, aki egyébként a vizsgabizottság elnöke is volt. A tantárgyak voltak: Önkormányzati menedzsment, Önkormányzati pénzügyek, Stratégiai tervezés, Konfliktuskezelés.

Nyári Gyula
a CKÖ elnöke

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, mely 3 főből áll, a munkáját elég nehézkesen kezdte. Az első összejövetelek még csak a puhatolózás jegyében teltek, hogy mit tudunk elvégezni. Önkormányzatunk részt vett a falunapi rendezvényen, illetve hozzájárultunk a falunapi rendezvényhez. A női és a férfi focistáknak egy-egy labdát vásároltunk.1000 Ft-ot utaltunk ki a családoknak a könyvvásárlás megsegítésére. A továbbtanuló gyerekeknek ösztöndíjat sikerült nyernünk. Tervbe van véve egy Mikulás ünnepély, ahol nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is szeretnénk egy kis ajándékcsomaggal megajándékozni. Kívánjuk, hogy a cigány lakosság egy kis több megértést tanúsítson irántunk, hogy a jövő évben még többet tudjunk tenni.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cigány himnusz

Mentem mentem végtelen utakra,
találkoztam boldog cigányokkal.
Hej cigányok, honnan, merről jöttök,
mely országból, milyen szerencsével.
Hej cigányok! Hej testvérek!
Hej cigányok! Hej testvérek!

Volt nékem is rég egy nagy családom,
legyilkolták fekete légiók.
Menjünk együtt világ cigányai,
nyissuk meg a cigányok útjait.
Ébredjetek, keljetek testvérek,
Együtt leszünk, és együtt lesz erőnk.
Hej cigányok! Hej testvérek!
Hej cigányok! Hej testvérek!

 

vissza az elejére

Ovi-rovat

Megkezdtük az évezred utolsó tanévét, 24 kisgyermekkel (6 nagy-, 11 középsős-, 7 kiscsoportos). Ez a létszám az előjegyzés alapján novembertől 1, márciustól 2 gyermekkel nő. Az 1999/2000 tanévkezdés nem csak az ezredforduló miatt különleges, hanem egy nagy beruházással lettünk gazdagabbak: GÁZ van az ÓVODÁBAN! Ez, akár a villany, a víz, a telefon, nagy előrelépést jelent. Azért is, mert tiszta, higiénikus, és a csökkentett dolgozói létszámunk megmenekült a fűtés mindennapos teendőitől, helyette más fontos dologgal töltheti az idejét. GÁZ van az ÓVODÁBAN - ezt nagyon egyszerű kimondani és leírni, talán természetes dolog is, de azért ezt sok-sok tennivaló előzte meg. Falunkban a gázvezeték ki-építése, tervek-, költségvetés készítés és pályázat elkészítés, hiszen tudjuk, hogy az önkormányzatnak (máshol is) nagyon szűkös anyagiakkal rendelkeznek. Köszönjük mindazoknak, akik azért dolgoztak, hogy nálunk, az óvodában gáz legyen: Farkas Józsefnének, Somogyiné Jakab Ildikónak, akik elkészítették a pályázat pénzügyi és egyéb formaságait, Pintyőke István polgármesternek, aki "harcolt" a kistérségi társulásnál e dolog ügyéért, és a képvi-selőtestületnek a döntésért, hogy az óvodába FONTOS A GÁZ! A megpályázott összeg egy része állt csak rendelkezésünkre, a többit az önkormányzat finanszírozta. Az óvoda dolgozóinak nyári szabadsága kissé "kesze-kusza" volt, hisz nagy munka folyt nálunk: központi fűtés-, gázszerelés, javítás, meszelés. Mindannyian úgy gondoltuk, ezt nekünk el kell viselni a cél érdekében. A munkálatokhoz az önkormányzattól minden tőlük telhető segítséget megkaptunk. A közhasznú munkások is nálunk dolgoztak Pásti István vezetésével azért, hogy szeptemberben gyermekeink tisztán, frissen meszelten vehessék birtokba óvodájukat. Mindenki dolgozott becsületesen, képességeihez mérten. Köszönjük! Köszönjük a szülők segítő munkáját is, és a tanév közbeni adományokat. A falu lakóinak támogatását is élvezzük, mindent nagyon köszönünk.

Baladincz Jánosné
óvodavezető

IskolaI Hírek

1999. október 1-én a Faluházban tartották meg az 1999-2000-es tanév első igazgatói munkaközösségi értekezletét Körmend, Szentgotthárd, Vasvár város, valamint a vonzáskörzetükbe tartozó községi iskolák igazgatói. Kozó József, az igazgatói munkaközösség vezetője, a csákánydoroszlói ÁMK igazgatója köszöntötte a 30 egybegyűlt direktort és a vendéglátókat, majd ismertette az ülés napirendi pontjait. Pintyőke István, Győrvár polgármestere megnyitójában beszélt a Hegyhát sajátosságairól, röviden szólt a falu múltjáról, vázolta azokat a nehézségeket, amelyek mint fenntartóra hárulnak az intézmények működtetése terén. Ezután Varga Gézáné, a Faluház Baráti Kör elnöke emelkedett szólásra. Mint vendéglátó, bemutatta a szép kivitelezésű, pompás faluházat. Elmondta a ház múltját, megemlítette a sok pályázatot, amelyek segítségével a civil szervezet a házat működteti. Szólt az itt helyet kapott Teleházról, a szállás - illetve szakköri lehetőségekről is. A civil szervezet vezetőjét Némethné Kovács Szilvia, a győrvári iskola igazgatója követte a sorban. Ő az iskola múltjáról és jelenéről beszélt. Felsorolta azokat a lehetőségeket, amelyeket a nyolcosztályos, 4 önkormányzat fenntartásában üzemelő iskola kínál a gyerekeknek, illetve a klientúrának. Fő napirendi pontként Dr. Antal Sándor, Szentgotthárd város titkárságvezetője az oktatási törvény változtatásairól szólt. Megemlítette azokat a törvényeket, illetve paragrafusokat, amelyek az 1993-as az oktatásról szóló törvény eredeti szövegében változtak, módosultak, illetve kiegészültek. A megjelent igazgatók közösen vitatták meg a változásokkal járó pozitív vagy negatív hatásokat. Ezután dr. Padányi Zsoltné, a Megyei Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese beszámolt az intézetben végbemenő változásokról, felhívta a figyelmet a széleskörű szolgáltatásokra, amit az MPI kínál. Az igazgatók figyelmébe ajánlotta azokat a továbbképzéseket, amikre az új tanévben még lehet jelentkezni. Ebédig a 3 város és a hozzá kapcsolódó falvak külön-külön kis csoportokban beszélték meg legfontosabb tennivalóikat. A közösen elfogyasztott ebéd után a vendégek még megtekintették a Faluházat, majd jó hangulatban vettek búcsút egymástól.

Némethné Kovács Szilvia

Szépségverseny az iskolában

" A természet megszabta az embernek, hogy az embernél szebbet ne tudjon elképzelni." (Cicero)
 

1999. október 15.-én délután egy érdekes esemény zajlott le a győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskolában. A Diákönkormányzat tagjai szépségversenyt rendeztek az iskola tanulóinak, amelyre meghívták a testvériskola - a gersekaráti II Rákóczi Ferenc Általános Iskola - diákjait is. Közülük tíz leányzó nevezett be a versenyre, míg Győrvárról 20 fő (fiú - lány) jelentkezett. Nagy készülődés és izgalom előzte meg ezt a kellemes délutánt: megfelelő ruhadarab kiválasztása, a manökenek mozdulatait utánzó felvonulás gyakorlása, frizuraigazítás, satöbbi… Mindez nem volt hiába való, hiszen a rendezvényen mindenki a legjobb formáját hozta… A verseny három fordulóból állt: a "szépségek" sportos, extrém és ünnepi ruhában jelentek meg a zsűri és a nézők előtt. A zsűri tagjai nevelőkből és diákokból tevődtek össze, akik nem győzték csodálni a felvonulók előadását. "Az öltözködés szüneteiben a szervezők igyekeztek lekötni, szórakoztatni a nézőket furulyaszóval, tanulságos idézetekkel és tánccal. A rendezvény mottója: "minden emberben van valami szép, mint virágban a méz."(Széchenyi István) Utal arra, hogy mindenki magában hordja a szépet. Mert szépség a jóság is, szépség a segítőkészség, a kedvesség és még sorolhatnám. Nem csak a külső szépség létezik; ez a tulajdonság belülről is fakad. A műsorvezető (Kulcsár Viktória) igyekezett éppen ezért megszólaltatni a versenyzőket, s három - három csalafinta kérdés segítségével megtudni személyiségükből is egy darabkát. Ez nem volt olyan felülmúlhatatlan, mert sokan sajnos nem tudtak véleményt alkotni, s mondataik nagy része így hangzott: "Nem tudom." Úgy érzem inkább a külsőség volt fontos számukra, s belsőjükkel nem foglalkoztak. Szomorúan tapasztalom, hogy diákjaink egy része nem törődik személyiségének fejlesztésével, lelkének gazdagításával. Nem szeretnek olvasni - ami a szókincsüket gyarapítaná -, nem beszélgetnek komoly dolgokról - ami a szellemi életüket növelné -, nem foglalkoznak saját jövőjükkel. Hiányzik a céltudatos magatartás. Így aztán elég nehéz lesz megtalálni helyüket a világban. Persze - mint mindig - vannak kivételek is, akik szép kerek mondattal válaszoltak a kérdésekre. A közönség is részt vehetett a választásban - tetszésüket tapsviharral jelezték -, mindenki kapott egy cédulát, amelyre ráírhatta választottját. A várva várt pillanat is hamarosan eljött: a zsűri meghozta döntését. A fenséges eseményhez fenséges zene is tartozott, s nem utolsósorban egy szépen megalkotott korona virággal, ajándékkal együtt. Mindkét nem képviselői közül megkoronázták az uralkodót, a két udvarhölgyet (- urat). Természetesen a közönségszavazatos is kapott jutalmat. Íme a végeredmény:

"Hölgyek"

Királynő: Martinov Tamara 8.o. Telekes
1.udvarhölgy: Nagy Veronika 7.o. Győrvár
2.udvarhölgy: Orsós Marietta 5.o. Győrvár
Közönségszavazat: Nagy Veronika 7.o.

"Urak"

Király: Sándor Attila 2.o. Győrvár
1. Kulcsár Balázs 4.o. Petőmihályfa
2. Tóth Krisztián 4.o. Hegyhátszentpéter
Közönségszavazat: Sándor Attila 2.o.

Úgy érzem, mindenki elégedetten és lelkiekben gazdagabban térhetett haza ezután a vetélkedés után, hiszen ez is játék volt csupán. Játék, amely személyiségünket, önkritikánkat és önismeretünket együtt erősítette. Talán mindenki tanult belőle egy kicsit.

Zrinszkiné Boros Mária

vissza az elejére

Egyesületi hírek

visszapillantás

Augusztus 11-ig kell visszatekintenünk. Mindenképpen kiemelkedő volt ez a nap. Azzá tette az esemény, a teljes napfogyatkozás, továbbá hogy 35 vendég (sárvári iskolások) valamint csaknem ugyanennyi győrvári fiatal figyelte az eseményt a Faluház udvarán. Utána pedig számítógépes játékok versenye zajlott, melyen Mátyás Zoli kimagaslott a mezőnyből, három versenyszámban is indult, és mind a hármat meg is nyerte. Szép volt Zoli, gratulálunk! A teljesség kedvéért a negyedik versenyszámban Németh Marci győzedelmeskedett. Este együtt köszöntöttük a "Fényt" és az aug.20-i meg-emlékezést. Az estet, az ünnepet Márk Attila és az Ungvárról jött Credo együttes tette széppé. Köszönjük nekik a szívhez szóló szép dalokat. Augusztus végén és szeptember elején a templom felújításán dolgozók laktak itt a házban. Mi ezzel járultunk hozzá a felújításhoz. Szeptember 2-től Kókol Attila polgári szolgálatos is itt dolgozik a Házban. Az idei színházi évadra 32 bérletet adtunk el a zalagerszegi Hevesi Sándor színház előadásaira. Szeptember 11.-én a női labdarúgóink Alsóságon rendezett kupán vettek részt. Lásd külön cikkben! Szeptember 15-én a Hegyháti Térségi Társulás, "SAPHARD" program műhelyfoglalkozását itt tartottuk. A térségből polgármesterek, iskolaigazgatók, népművelők, könyvtárosok és civil egyesü-letek vezetői vettek részt. Szeptember 16. Használt ruhákból volt vásár Szeptember 23.-tól 25.-ig budapesti tanulók laktak nálunk. Szeptember 24.-én este cirkuszi előadás volt. A színvonallal voltak némi gondjaink. Szeptember 25.-én teljesítménytúra Hegyhát 30 és Hegyhát 50. Bélyegzés a Faluházban.(kb. 300 fő fordult meg itt ezen a délelőttön.) NYUGI - s napokon 24-26-ig Sitkén FaBéKás fiatalok vettek részt. Beszámolójuk külön. Október 1.-én a térség Ált. Isk. igazgatóinak tanácskozása volt. (Lásd külön cikkben!) Október 6.-án vásárt rendezett a Czigola házaspár ruhákból és cipőkből. Október 9.-én a hagyományos szüreti felvonuláson szórakozott a falu apraja és nagyja. Kitűnő műsorukkal és a táncházzal a szombathelyi Garabonciások színesítették a kínálatot. Este a Mokka bálon mindenki kedvére rophatta kivilágos-kivirradtig. Igazán szép napunk volt. A videón újra megnézheted! Természetesen egész nyáron, de mondhatni egész évben vannak egyéni és csoportos látogatóink, akik kíváncsiak a Faluházra és a település történetére az itt élő emberekre. Október 13.-án a Szigetközi Önkormányzati Társulás látogatott el hozzánk. Október 14.-én műanyagokból készült tárgyakból rendezett vásárt a Kiss - Gyenge Kft. Október 16.-án újra volt disco. Dj: Büki Tibor. A következő október 30-án került megrendezésre. Október 20.-án Büki Jánosné hívott vendégeket egy vacsorával összekötött termékbemutatóra Október 24.-én nemzeti ünnepünkre emlékeztünk és utána nyugdíjas találkozót tartottunk. Köszönjük a kedves műsort az óvodásoknak és az iskolásoknak. Az igazi hangulatot pedig a Garabonciás együttesnek. Az ünnepi köszöntőt Pintyőke István polgármester úr mondta. Ez a nap arra is adott lehetőséget, hogy a nyugdíjasok egymással és a falu vezetőivel is megoszthatták örömeiket, gondjaikat. Október 27.-től Molnár Tibor részt vett a II. Országos Teleház Konferencián, Tatán. Október 29.-én délelőtt Szombathelyen a közösségfejlesztés 10 évét tekintették át. Egyesületünket Varga Gézáné képviselte.18.00 órakor pedig a Vas Megyei Szív Egyesület tartott soros vezetőségi ülését itt a Faluházban, amin a szomszédos falvak képviselői is jelen voltak. November 6.- 7.-én a győrvári csatára emlékeztünk. Koszorúzás, futóverseny, iskolanap. A koszorúzáson egyesületünk és az önkormányzat képviselői is részt vettek.

Várható események

Számítógépes tanfolyam gyerekeknek, felnőtteknek több turnusban. Novemberben szeretnénk indítani egy színjátszó kört. Várjuk az érdeklődő fiatalok jelentkezését!
November 21. Búcsú Diszkók 2 hetente.
December 6. 14.00 óra Mikulás - ajándékműsor. Várjuk a kicsiket, az óvodásokat, iskolásokat és a felnőtteket is.
Folytatódnak a tanfolyamok, előadások aktuális események.
Falukarácsony.
Szilveszter 2000.

Varga Gézáné

Megkérdeztük...

Teleházunk lassan már fél éve működik, ideje tehát egy kicsit megszondázni a hozzánk járókat, mi a véleményük a teleházról, a szolgáltatásokról, mi tetszik és mi nem tetszik a teleházban? Mi a véleményetek a teleházról? Mit szerettek a legjobban, illetve mit nem szerettek a teleházban?
- Mátyás Zsolt (Ocsi): Hát, jó. Az szeretem benne, hogy lehet játszani, meg rajzolni.
- Somogyi Evelin: Szuper. Az autós játékokat szeretem a legjobban. És rajzolni és írni is nagyon szeretek.
- Veit Tamás: Szerintem jó csak két baj van: kevés a játékidő, kevés gép és kevés játék van.
- Németh Márton: Abból a szempontból jó, hogy itt mindent lehetne csinálni elvileg, de egyelőre a gyerekek inkább játszanak. De azt hiszem Internetezni a magas ára miatt ez nem mindenkinek megengedhető.
- Imre Balázs (Cinke): Az a baj, hogy semmit nem adnak ingyen.
- Sárközi Béla: Az a jó benne, hogy most már szombaton is lehet majd játszani. Szereztem két jó bará-tot (Attila és Withers). Nem szeretem, amikor elviszik előlem a játékidőt, és nem tudok játszani. A játékon kívül szeretek rajzolni, írni is. Egy játékot eddig még csak én vittem végig, aminek a neve: Rally 5.
- Mátyás Zoltán (Muki): Én azt szeretem, hogy lehet játszani, de szerintem korán van a játékidő. Jobb lenne ha előbb lenne a tanulószoba, és utána a játék. Nagyon szeretek rajzolni is.

A Teleház dolgozói

vissza az elejére

Megújult a NYUGI

November 3-án tartotta esedékes küldöttgyűlését a Nyugat-Dunántúli Ifjúsági Szövetség Győrváron, a Faluházban. Az ülés napirendi pontja között szerepelt a szövetség tisztségviselőinek megválasztása is. Ugyanis a tisztségviselők mandátuma csak egy évre szól, és ez most lejárt. Zágorhidi Czigány Ákos, a NYUGI eddigi elnöke szerteágazó elfoglaltságai miatt lemondott elnöki tisztéről. Hasonló okok miatt mondott le elnökségi tagságáról Szabóné Figer Szabina és Karvalics Zoltán is. Szerencsére a lemondott tisztségviselők mindannyian jelöltek maguk helyett utódot, így a küldöttgyűlés könnyebb helyzetben volt az új vezetőség megválasztásakor. Ennek eredményeként a Nyugat-Dunántúli Ifjúsági Szövetség új elnöke Ihász Csilla (Sitkei Ifjúsági Kör), lett, az elnökségi tagok Földes Tímea (Együtt Nádasdért Egyesület), Zágorhidi Czigány Ákos (Oszkói Hegypásztor Kör), és továbbra is bizalmat kapott Csarankó Antal (Faluház Baráti Kör, FaBéKa). A szövetség titkári feladatainak ellátásával a küldöttgyűlés továbbra is engem bízott meg. Sok sikert kívánok az új vezetőségnek, reméljük eredményesen tudják majd vezetni a szövetség tevékenységét. Örvendetes hír, hogy a nagy sikerű sitkei rendezvény után egy újabb ifjúsági szervezet jelezte, hogy szeretne a NYUGI tagja lenni. A pakodi fiatalok tagságának elbírálásáról a következő küldöttgyűlés dönt majd, várhatóan még ebben az esztendőben.

Molnár Tibor
NYUGI-titkár

Véget ért a nyár...
FaBéKa-s fiatalok országszerte

Pik week-end

Augusztus 13-16-ig zajlott Polgárdiban az AGRYA Országos Szövetség Fejér megyei regionális szervezete, a MERSZ által szervezett PIK WEEK '99 Ifjúsági Találkozó. A FaBéKa 6 fővel vett részt a rendezvényen, melyen első pillantásra látszott, hogy profi szervezéssel, komoly anyagi ráfordítással került lebonyolításra. Csapatunk sajnos csak szombaton délelőtt érkezett meg, így a pénteken indult vetélkedő-folyamba már nem tudtunk igazán bekapcsolódni, hiszen behozhatatlan lemaradásban voltunk már megérkezésünkkor a többi résztevő csapattal szemben. Ennek ellenére természetesen nem unatkoztunk. A sátorverés után egyből indulhattunk is ebédelni, majd kisebb-nagyobb aktivitással már részt is vettünk a délutáni programokban. Egy ifjúsági fórumot tekinthettünk meg, ahol a fiatalok és a devianciák (drog, alkohol) kapcsolatáról hallhattunk egy beszélgetést. A meghívott vita-partnerek között több ismert személyt is felfedezhettünk a színpadon, így többek között Szomor György énekest és Kalapács Józsit a Pokolgépből. A fórumot egy párkereső vetélkedő követte, mely-ben sajnos nem sikerült az élen végezni, azonban az esti bulira sikerült feledni ezt a kis kudarcot. Az éjszakába nyúló programot a TV2 Party Tévéjéből ismert műsorvezető, Kovács Áron által konferált kareoki-show indította, majd éjfél tájban a vetélkedő csapatok által készített híres európai épületek papír modelljeit bemutató Gyertya-show szakította félbe. A gyertyafényben úszó papír Eiffel-torony, és még sok más híres épület nagyon szép látványt nyújtott. A rövid szünet után aztán folytatódott a buli kipusztulásig… Másnap délelőtt egy vegyes-csapattal beneveztünk az Óriás-csocsó bajnokságba, ahol öldöklő küzdelemben végül 5-4 arányban alulmaradtunk ellenfelünkkel szemben, így hamar el is búcsúztunk a további küzdelmektől. (Egy mérkőzésre 2500 Ft volt a nevezés az 5 fős csapatok számára, aki két győzelmet tudott felmutatni, az a délutáni döntőben már ingyen játszhatott a fődíjért. Ha nyertük volna ezt a meccsünket, talán még egy nevezést megkockáztatunk, így azonban inkább eltekintettünk ettől - elvégre egyikünk sem szaladgált dugig tömött bukszával.) A késő délutáni órákban indult a Ki Mit Tud, amit azonban sajnos mi már nem láttunk, hiszen elindultunk haza. Remélem jövőre is lesz majd lehetőség részt venni a Polgárdi Napokon, s talán az egész időtartam alatt, mert így kissé kurtán-furcsa volt a részvételünk a rendezvényen.

Képeslap a Balatonról...

Idén is megrendezésre került a már 10 éve méltán népszerű AGRYA tábor a Somogy Megyei Önkormányzat balatonfenyvesi gyermeküdülőjében. A táborozók létszáma idén nem érte el a tavalyit, azonban ez az ott töltött 6 nap hangulatára egyátalán nem nyomta rá a bélyegét. A FaBéKát jómagam képviseltem egy szál magamban, míg a NYUGI-t az éppen friss tag Gősfa fiataljaival kiegészítve 7-en (mint a gonoszok…). Sajnos - bár nem volt éppen rossz idő -, de azért a nyárvégi utószezon rányomta bélyegét a strandolásra. Kicsit hideg is volt, és a hangulata sem volt az igazi. Esténként már elég rendesen fel kellett öltözni, hogy ne fázzunk. A program végig nagyon színes volt. Volt kirándulás Badacsonyba, Miss. és Mr.Balatonfenyves választás (képtelennél képtelenebb feladatokkal teletűzdelve), mozi (fakultatív program, a fenyvesi kertmoziban esténként, belépés csak sok ruhában és pokróccal az éjszakai hideg miatt), és még sokáig sorolhatnám. Minden este kiadós buli várt ránk Hógolyó és a Danubius rádióban is felbukkanó Moli Vili vezérletével, úgyhogy szinte minden alvással töltött óra luxusnak számított. Éppen emiatt nem is volt belőlük különösebben sok, bár a tavalyinál azért több - akkor az 5 nap alatt kb. 8 órát tudtam erre fordítani, volt aki még ennyit sem. Idén elmaradt a tavaly nyáron óriási sikert aratott vizipisztoly háború, de hát tavaly kánikula volt, most meg azért hűvösebb napok jártak ránk. A nagyon sokszínű és szórakoztató programot még élvezetesebbé tette a remek társaság, DALISZ-os barátaink szép számmal képviselték magukat Fenyvesen, de máshonnét is jöttek ismerősök. Egy szó mint száz, nagyon kellemes 6 napot tölthettük a Balaton partján, s bízom benne, hogy jövőre is lesz mód részt venni ebben a táborban.

Molnár Tibor
Withers

vissza az elejére

Női foci

Az előző számiunkban beszámoltunk már a Vas Megyei kispályás női labdarúgó tornáról. Most néhány szót az azóta eltelt eseményekről. Barátságos mérkőzések voltak Egervárral, Nagykutassal, Vasboldogasszonnyal, a lakhegyi meghívásnak nem tudtunk eleget tenni. (Lányaink kitettek magukért.) Viszont részt vettünk az alsósági rendezvényen, valamint a Somogyjádon rendezett országos találkozón. Ezen zalai és vasi csapatokkal kerültünk egy csoportba. A találkozó 1999. Szeptember 25-én volt. Sajnos itt csak a középmezőnyben végeztünk. Az I. II. III. helyet elvitték előlünk. Ennek okát abban látjuk, hogy nem tudunk mindig a teljes csapattal kiállni (egyéb elfoglaltság, nyári utazások, szombati munkabeosztás, stb.)Kevés volt az edzés. A pálya ismét felújításra szorulna. A kuruc és a mikulás kupa várat magára. Előreláthatólag már csak az egervári tornaterembe kerülhet megrendezésre. Ez pedig pénzt jelent. Ruhát, cipőt is kellett vásárolnunk. Az utaztatás sem olcsó. Szerencsére a Wesselényi pályázaton nyert pénzből sikerült megoldani. Több támogatásra lenne szükségünk. Kérjük a sportot szerető vállalkozókat, hogy nyújtsanak némi támogatást. A lányoknak a játékot köszönöm, amit itthon videón is megnézhetünk, a támogatóknak, az utaztatásban részt vevőknek pedig a segítséget. Az Önkormányzatnak és a Faluház Baráti Körnek pedig az anyagi támogatást.

Lengyel József
edző

vissza az elejére

Boszorkánykonyha
Kálmos

Ez a vízinövény többnyire állóvizek partján, mocsarakban és árkokban fordul elő. Gyökértörzséből, amely a part menti iszapban vízszintesen kúszik, számtalan kardalakú levél ered, amelyek 1 méter hosszúak. A szár közepén egyetlen kúpalakú, zöldesből barnássárgába játszó torzsavirágzat ül. A gyökértörzs hüvelykujj vastagságú, 1 méterre is megnő és friss állapotában fűszeresen keserű íze van. Szárítva veszít a keserű ízéből. Kora tavasszal vagy késő ősszel szedik fel. Erősítő hatása miatt a kálmosgyökér nemcsak az emésztőrendszer általános gyengesége, gyomor- és bélfelfúvódás, valamint hasi fájdalomrohamok esetén használható, de segít mirigymegbetegedések és köszvény ellen is. A gyökér rendkívül nagy mértékben elősegíti a nehezen emésztő gyomor és bél nyáktalanítását. Anyagcsere és bélrenyheség esetén éppúgy ajánlható, mint sápadtság és vízkór esetén. A rendkívül sovány emberek, akik nem a megfelelő táplálék hiánya miatt veszítettek súlyukból, kálmosgyökér teát igyanak és időnként vegyenek teljes fürdőt, amibe kálmost tesznek. A kálmosgyökér megszünteti az étvágytalanságot, hatásos vesekárosodásnál is, és megfelelő szer az egész test megtisztításához. Teája alkalmas még a gyerekek lisztérzékenységének a gyógyítására is, ez a betegség az utóbbi időben egyre gyakrabban lép fel. A szárított gyökér, ha lassan rágjuk szét, segít a dohányosoknak leszokni a dohányzásról. A gyengénlátók látása javul, ha kálmosgyökér frissen facsart levével többször bekenjük a szemhéjat. Néhány percig tartsuk rajta, majd hideg vízzel mossuk le.

Felhasználási módok

Teakészítés: a kálmosgyökér-tea hideg vizes áztatással készül. Egy csapott kávéskanál kálmosgyökeret 1/4 liter vízben éjszakára beáztatunk. másnap kicsit felmelegítjük és leszűrjük. Felhasználás előtt forró vizes ételmelegítőben fel-melegítjük.
Friss lé: gondosan megtisztítjuk a frissen szedett kálmosgyökeret és azon nedvesen kifacsarjuk a levét gyümölcscentrifugával.
Teljes fürdő: kb. 200 gramm kálmosgyökeret éjszakára hidegen beáztatunk 5 liter vízbe. Másnap felforraljuk, állni hagyjuk és hozzáadjuk a fürdővízhez.

Konyhasarok

Melyik burgonyából mit készítsünk? Az alapelv: a lisztes fajta burgonyapürének és levesbe való, a "szalonnás" burgonya (kevésbé lisztes) pedig salátának, pirított és sült krumplinak. A fóliában sült burgonyát nagydarab, lisztes krumpliszemekből készítsük. Ha szereti a kaviárt burgonyával, ehhez is a legjobb a lisztesebb fajta.
Mitől színeződik el a burgonya? A fénytől, de ennek nincs semmi káros hatása. Főzés közben ez a hatás megszűnik, és a burgonya visszanyeri eredeti színét.
Hogyan puhul meg a gyorsabban a burgonya? A héjában főtt burgonyához válasszunk nagyjából egyforma nagyságú szemeket, hogy egyszerre puhuljanak meg. Ha ez nem lehetséges, akkor a nagyobb darabokat szurkáljuk meg villával, így hamarabb puhulnak.
Hogyan nyerhetünk több levet a citromból? Tegyük 15 percre forró vízbe a citromot, így kétszeres mennyiségű levet tudunk kicsavarni belőle. Figyelem: A citromot nem szabad permetezni, mert a vegyszer bejuthat a gyümölcs belsejébe is.
Hogyan tároljuk a citromot? Ne tegyük hűtőszekrénybe, mert ott kiszárad, és elveszíti az aromáját, a többi élelmiszer pedig átveszi az illatát.
Hogyan tudjuk könnyebben kipréselni a narancs és a citrom levét? Ha az asztalon kezünkkel néhányszor végigpörgetjük a gyümölcsöt, könnyebben és több levet tudunk kipréselni belőle.

Farkas Zoltánné

vissza az elejére

Győrvár lelkipásztora

Polgár Béla 1972 december havában foglalta el a megüresedett győrvári plébániát és a hozzátartozó 3 Filiát (községet). Plébánosként négy község lelkipásztora lett. Hirdette az igét, oktatta a gyermeket és még sok gonddal járó terhet is magára vállalt. Az egyházközség templomai felett is jár az idő, kopnak, és javításra szorulnak. Ő elkezdte, mind a négy templomot kívül-belül renováltatta és szépítette. Nem volt könnyű az anyagiak megszerzése sem, de sok-sok gonddal járt az iparosok beállítása és az anyagok beszerzése is. Sokszor belefáradt, de mindig újra kezdte. Az új plébánia lakás is az ő gondjait terhelte. Talán célját is elérve, kicsit megnyugodva, egy nagy titkot mégis rejtegetett a szívében. Az 1998-as évben búcsú ünnepére templomunk az ő ajándékaként márvány oltárt, olvasó állványt és húsvéti gyertyatartót kapott. A szentély kövezetét is márvány járólappal cseréltette ki. Megvalósította a szíve vágyát. Ezzel még nem ért véget a munkája, mert még terve volt a győrvári templom külső felújítása. Hála Isten, ezt is valóra tudta váltani. A templom utolsó külső festése 18 éve volt. Azóta is sokat kopott és sok javításra szorult. A kopásokat kijavítva, a színét is megváltoztatva, szebbé válva megnyílt a templomunk. Köszönet jár mindezért. Talán megtehetem, hogy sokak nevében is ez újság révén megköszönjem az esperes úrnak minden fáradságát és gondoskodását az egyházközség ügyében. Köszönet mindazoknak is, akik bármilyen segítséggel támogatták és hozzájárultak mindehhez a sok szép terv megvalósításához. A köszönet mellé kívánjuk, hogy mindez ne utolsó munkája legyen, hanem még sokáig tevékenykedhessen. Kívánunk neki nagyon jó erőt, egészséget és a Jóisten áldását. A megújult, megszépült templom szentelése az idei Szent Erzsébet búcsú napján, november 21-én lesz. A szentelést és a búcsúi szentmisét Dr. Konkoly István püspök úr végzi délelőtt 10 órakor, melyre szeretettel meghívjuk az egész falu lakosságát. A mise után millenniumi ünnepség lesz a templomban. Az ünnepi beszédet Kósa Csaba író, a magyar újságírók közösségének elnöke mondja.
Köszönettel Győrvár község nevében:

Tulok Rozália

Tisztelt Faluház Baráti Kör vezetősége!

A győrvári Egyházközség és a magam nevében hálásan megköszönöm szíves segítségüket, hogy a templomunk külső felújítását végző szakembereknek itteni munkájuk idején számukra szállást biztosítottak minden ellenszolgáltatás nélkül. Nekik Szombathelyről naponta kijárni körülményes lett volna, hisz kora reggeltől sötétedésig dolgoztak a templomon. Ezért kérték, hogy helyben biztosítsunk nekik szállást. Ezért ismételten megköszönjük - a szakemberek nevében is - hogy a Faluházban a szíves ellátás által otthon érezték magukat. Az ellenszolgáltatás nélküli szállás biztosításával a Faluház Baráti Kör számunkra anyagi segítséget is nyújtott, ezzel, hogy a nagy költséggel járó munkák kiadásait az ingyenes szállás biztosításával csökkentette. Ismételt köszönetem kifejezésével maradok tisztelettel:
Győrvár, 1999. szeptember 14.

Polgár Béla
esperes

vissza az elejére

Pár gondolat arról a tényről, hogy a Vas Megyei Szívegyesület nálunk tartotta kihelyezett vezetőségi ülését. A szombathelyi Szívklub képviselői is megismerték egyesületünket. A bemutatkozás mellett arról a szándékukról is tájékoztatták a vezetőséget, hogy szeretnék a győrvári Szívegyesülettel felvenni a kapcsolatot. Közös programok, kirándulások szer-vezésére gondoltak. Felmerült újra az előadások mellett koleszterin - szűrés, csontritkulás - szűrés, ételbemutatók lehető-sége. Úgy gondoljuk, hogy a mi egyesületünkben is újra gondoljuk a lehetőségeinket. November utolsó hetére tervezünk egy egyesületi ülést, ahol elkészítjük a terveket. Minden Szívegye-sületi tagra számítunk. A pontos időpontról külön értesítést küldünk.

A Szívegyesület vezetősége nevében:
Tulok Rozália

vissza az elejére

vissza