2000. május-júniusi szám
TARTALOMJEGYZÉK

 

Demokrácia és nyilvánosság
Hangos gondolatok
Önkormányzati hírek
Falunapi visszatekintés
30 éves osztálytalálkozó
Az oviban történt
NYUGI hírek
Egyesületi hírek
Színház
Iskolai tükör
Egészségügyi rovat
Lelkiző
Boszorkánykonyha
Pünkösd kupa
Kisebbségi hírek
Viccek

Demokrácia és nyilvánosság

Naponta előkerülő fogalmak; demokrácia, nyilvánosság. Különféle fórumokon foglalkozunk vele, de hogy kinek mit jelent, hogyan szövi át életünket, nem mindig tudatosodik bennünk. A helyi nyilvánosság helyi formálói mondták el nem régen véleményüket. Ezekből szeretnék kiemelni néhányat. Talán továbbgondolásra serkentheti az olvasót. Szoktuk mondani nyilvánosság nélkül nincs demokrácia, meg azt is, a nyilvánosság védettséget biztosít. Nézzük hát, mi jut eszünkbe magáról a fogalomról és igazak-e az előbbi kijelentések? A nyilvánosság, független, objektív, közérdekű, lehetőség van a vélemények ütköztetésére, informális, biztosítja a kontrollt, szakszerű, nem nélkülözi a humort, nem manipulálható, átlátható, generáló szerepe van, véleményformáló, értékeket közvetít és még folytatható lenne. Ha ezek igazak rá, akkor már megerősíti a fent leírt állításokat, és megerősíti azt, hogy a demokrácia és a nyilvánosság együtt járó fogalmak egyik feltételezi a másikat. Ennek megfelelni egy kis helyi lapnak nem kis feladat. Az információk azonban nemcsak a médiumok által jutnak el az emberekhez. A helyi hírekre, információkra sokan szomjaznak, felértékelődött a szerepük. Kisebb közösségekben meghatározó lehet a másodlagos nyilvánosság és annak hagyományos színterei, a templomok, a kocsmák és más találkozási helyek, ahol nagyobb számban fordulnak meg emberek. A saját újság, mégis más. A leírt vélemény, hír stb. számonkérhető, ellenőrizhető. Szokták mondani a "szó elszáll, az írás megmarad" Tehát nagy felelősség az "újság". Ezeket a kis helyi lapokat, mint a miénk is többnyire a civil szervezetek működtetik. Jellemző, hogy kevés pénzből állítják elő őket, önkéntes szerzőgárdával. Sokszor a külső forma is kívánnivalót hagy maga után, mégis szeretik, mert saját magukról szól, a helyi érdekeket, értékeket jeleníti meg, nyomot hagyva a jövő számára. Általában pályázati pénzből (vagy és) az újság árából próbálják fenntartani a lapot, és ha elfogy a pénz, akkor általában megszűnik a lap, vagy alkalmi kiadvánnyá alakul át. Mindez igaz a "Győrvári Körképre" is. A helyi nyilvánosságnak része lenne a helyi kis rádió vagy televízió, ezek azonban még nem jellemzőek. Az internetes újság pedig egyelőre azért nem lehet hatásos, mert viszonylag kevés háztartásban található számítógép és Internet. A mi újságunk megjelenik az interneten, de az előbbiek miatt kevés helyre jut el. Úgy érezzük úttörő szerepet vállaltunk akkor mikor a "Győrvári Körképpel" a demokrácia és nyilvánosság szolgálatába álltunk. Reméljük azt a tevékenységünket értékelik majd az utánunk jövők. E gondolatokkal ajánlom ezt a számot a kedves olvasóknak.
A Győrvári Körkép szerkesztősége nevében:

Varga Gézáné

vissza az elejére

Hangosan gondolkodunk

Az emlőrák szűrésről

A női olvasók közül bizonyára sokan kézbe kapták már az emlőrák szűrésre invitáló levelet, és reményeink szerint valamennyien meg is jelentek a Szombathelyi Radiológiai Osztállyal közösen szervezett emlőrák szűrésen, amit a 45-65 éves korú nők számára szerveztek. Miért fontos a vizsgálaton való részvétel? - Mert évente négy és félezer emlődaganatos beteget diagnosztizálnak az orvosok. - Mert Magyarországon ma minden tizedik nőnek van esélye arra, hogy emlőrákot kapjon, és minden negyedik rákos nő ebben a kórban szenved. Drámaibban fogalmazva: Minden negyedik órában meghal egy nő emlőrákban, és minden második órában valaki kétségbeesetten szembesül ezzel a diagnózissal, holott a korai felismerést szolgáló diagnosztikus eszközök éppúgy elérhetők, mint a korszerű terápiás utak. Az emlőrák kimutatására a mammográfia az egyedüli megbízható eljárás, mielőtt még a daganat tapinthatóvá válna. Az emlőrák egyes lassan növő típusai ily módon tapinthatóságukat megelőzően két évvel már kimutathatók. A terápiás lehetőségek, az egyre kíméletesebb műtéti technikák, a mellékhatásokat csökkentő gyógyszerek, valamint az életminőség kérdésének előtérbe kerülése miatt is mondhatjuk, hogy nem szabad félni, helyette szembesülni kell a ma még félelmetesnek tartott rákkal. Egyrészt azért, mert a diagnózist követő szövettani vizsgálatokból derül ki, másrészt azért, mert az időben megkezdett kezelés a mind teljesebb és kíméletesebb gyógyulás garanciája. A vizsgálaton résztvevők a vizsgálatot követően néhány héttel értesítést kapnak a vizsgálat eredményéről. Saját érdekükben leletükkel keressék fel háziorvosukat.

vissza az elejére

Önkormányzati hírek

A képviselőtestület június 29-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következő ügyeket tárgyalta: - Döntött arról, hogy a szennyvízcsatornázás tanulmánytervének elkészítését megrendeli. A Hydro-ép kft. 555.000.- Ft-ért készíti el az elvi vízjogi engedélyhez szükséges iratokat, a megvalósíthatósági tanulmányt és az egyszerűsített környezeti hatásvizsgálatot. A beruházás a Csörnöc-Rába-Zala menti települések szennyvízelvezetési programja keretében látszik megvalósíthatónak, több tényezőtől függően - 2002-2006 között. Az érintett (Zalaszentgrót - Ikervár - Andrásfa által határolt terület) önkormányzatok jelenleg a regionális szennyvízelvezetési társulás létrehozása mellett, ISPA pályázat benyújtásáról határoztak. A pályázat benyújtásához szükséges az említett tanulmányterv elkészíttetése. - Felülvizsgálta a rendszeres gyermekvédelmi támogatásokat. Eddig 27 családban 48 gyermek részesül a havi 3.320.- Ft-os gyermekenkénti támogatásban. Az ülésen 3 család 4 gyermeke támogatásának megszüntetéséről született döntés, mivel a jövedelmük meghaladta a törvényben előírt l6.600.- Ft-os határt. Két család esetében a képviselők vagyonnyilatkozat és környezettanulmány bekérést rendelték el, mivel a család életkörülményei nem a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatokat tükrözik. E két esetben a következő ülésen lesz érdemi döntés. Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos települések támogatására tavasszal benyújtott pályázatán egymillió-hatszázezer forintot nyert el. Ezzel a támogatással talán kiküszöbölhető lesz a működési hitel felvétele. Fejlesztési célra - az iskola gázfűtésére - is sikerült pénzhez jutni. A megyei területfejlesztési alapból nyert a négy fenntartó önkormányzat 1.643.687.- Ft-ot. Reméljük a nyáron sikerül megvalósítani az intézményben a fűtéskorszerűsítést. Egy szombathelyi vállalkozó megvásárolta a szövetkezettől a község határában lévő halastavat. A tavat eredeti funkciójában helyreállíttatja. Értesüléseinek szerint a vállalkozónak szándékában áll még vásárolni a környező területekből.

Somogyiné Jakab Ildikó

Kirándulás Zalaegerszegen

A zalaegerszegi Szív Egyesület meghívta a szombathelyi Szív Egyesület Klub tagjait látogatóba, városnézésre, baráti ismerkedésre 2000. június 3-ra. A szombathelyi Szív Klub vezetősége minket, Győrvárt, Hegyhátszentpétert és Andrásfát is megtisztelt azzal a meghívással, hogy a 3 községből 20-as létszámmal csatlakozzunk és vegyünk részt az egerszegi kiránduláson. Ők 35-en jöttek. A 3 község Szív Egyesület taglétszáma szerint osztottuk el, hogy melyik faluból hány tag indulhat. Így Győrvárra 9 fő jutott. Nem volt könnyű a megszervezés, mert én sorra mindenkit szeretnék részesíteni a Szív Egyesület programjaiban. Már többen voltak a Szombathelyen tartandó előadásokon. Most mind olyanokat kértem, akik még egyszer sem voltak semmi meghívásban. A 19 felkértből tizen sem vállalták a saját elfoglaltságuk miatt. A zalaegerszegiek nagy szeretettel és vendéglátással fogadtak bennünket. Autóbusszal megnéztük a dimbes-dombos Zalaegerszeg szép tájait és több nevezetesebb épületeit. Voltunk a Göcsej Múzeumban, a ferences Jézus Szív templomát és a TV tornyot is megnéztük. A Gébárti tónál volt a szabadtéri ebéd, halászlé, gulyás és sok-sok sütemény, ami a zalaegerszegi Szív Egyesület asszonyai ajándékából kerültek az asztalra. A nagy hőségben az italról is gondoskodtak. Ebéd után a termálfürdőben fürödni is lehetett. Hangulatos szép nap volt, délután 5-órakor indultunk haza. Győrvárra érve Varga Gézáné a Faluház vezetője mindenkit meghívott a Faluház megtekintésére, ahol még kávé és üdítő kínálatra is sorkerült. Ezúton kérem azokat, akikre még nem került sor, és szívesen eljöttek volna, ne sértődjenek meg, sorra kerülnek, mert ismét olyanokat hívunk, akik még nem voltak velünk. Talán lesznek még olyan rendezvények, hogy mindenki részesülhet egy-egy programban. Az volna jó és szép amit szívemből kívánok, hogy a falunk lakossága összetartásban, és megértéssel bizonyítaná a közösségünk békés életét.

Tisztelettel: Tulok Rozália

vissza az elejére

Falunap 2000

Nagy eseményre készültünk: 2000. május 21-én tartottuk a milleneumi események jegyében szerveződő Falunapot. A nap nagyon jó hangulatban telt, délelőtt sportprogramokkal, délután pedig kulturális programokkal. A megfelelő hangulatot a zenés ébresztő és felvonulás adta. A délelőtt fénypontja az Aszeg-Föszeg futballmérkőzés volt. Ezután került sorra a két csapat közötti kötélhúzás, majd zsákbafutás és gólyalábverseny. Ez utóbbin csak két merész vállalkozó vett részt. Közben a gyerekek számára is voltak versenyek, csokievő, üdítőivó és célbalövő verseny. Egy égő gyertyára kellett vízipisztollyal lövöldözni. A nap folyamán folyamatosan megtekinthető volt két fotókiállítás is, az egyik Vértes Ernő csillagász kiállítása a napfogyatkozásról, a másik Vidéki Róbert botanikus fotóiból készült. Mindkét kiállítás rendkívül látványos és szép volt. A délután a kulturális műsorokkal telt, először az óvodások piaci életképe volt látható, aztán az iskolások milleneumi műsora következett. Mindkét műsor nagyon színvonalas volt, az iskolások bemutatója különösen tetszett. Műsorukban végigkísérték a magyar történelmet, egészen a honfoglalástól a rendszerváltásig, kiemelve a főbb mozzanatokat. A nap hátralevő részében különböző társulatok léptek fel különböző műsoraikkal, többek között majorettek, táncosok, stb. A kitűnő hangulatú napot az Oxygén együttes bálja zárta este.

Kókol Attila

vissza az elejére

Harmincéves osztálytalálkozó

1962-ben kezdtük meg általános iskolai tanulmányainkat mi győrváriak, alsó tagozatos osztályfőnökünk Tóth Tiborné (Piri néni) volt. Felső tagozatba lépve csatlakoztak hozzánk hegyhátszentpéteri és petőmihályfai tanulók. Többször változott osztálylétszámunk, végül 1970-ben 27 tanuló sikeresen végzett a győrvári általános iskolában Tóth János osztályfőnök vezetésével. Az osztály névsora:
Bedics Mária
Bertók Tibor
Biricz Judit
Deák Lajos
Ferencz Károly
Gotthárd Imre
Göcsei Sándor
Horváth Zoltán
Illa Nóri Valéria
Jakab Ilona Katalin
Kaposi Mária
Koller Mária
Kondics Zsuzsanna
Koós Erzsébet
Kósi Ilona
Köcse Margit
Lengyel István
Mátyás György
Mátyás Rita
Németh Ibolya
Pali János
Polgár Zsuzsanna
Pörösei Ildikó
Szabó Géza
Takács Zsuzsanna
Tóth Mária
Tóth Zsuzsanna
2000 június 24.-ére osztálytalálkozóra hívtuk osztálytársainkat az ország különböző pontjairól. Nagyon vártuk ezt a találkozót, hisz sokan 30 év után most látták újra először egymást. Eljött a nagy nap, a nagy találkozás. 2000 június 24.-én 17 órakor a Faluházban gyülekeztünk. Nagyon örültünk egymásnak. Tóth János osztályfőnökünk betegsége miatt nem tudott eljönni, ezért Németh Gyula tanár urat kértük meg az osztályfőnöki óra megtartására. Csengetéssel kezdődött az osztályfőnöki óra, itt egyperces néma felállással megemlékeztünk a két halott osztálytársunkról. Majd kocsikba ülve először Hegyhátszentpéterre mentünk a temetőbe, majd Győrvárra. Visszaérve folytatódott az osztályfőnöki óra, mindnyájan pár szóban elmondtuk ami 30 év alatt történt velünk. Ezután felköszöntöttük a jelenlevő tanárainkat: Németh Gyulát és Varga Gézánét. Majd a fiúk köszöntötték a lányokat egy szál szegfűvel, utána a lányok viszonozták a fiúk kedvességét egy kis ajándékkal. 20 órától a találkozó vacsorával és tánccal folytatódott hajnali 2 óráig. Remélem az osztálytalálkozón mindenki jól érezte magát. Bízom abban, hogy még lesz folytatása.

Iván Józsefné

vissza az elejére

Óvodai Hírek

Búcsúznak az óvodások!

Június: búcsúznak a legkisebbek, búcsúznak a legnagyobbak. Lezárul egy kor óvodásaink életében, a felhőtlen, gondtalan játékos élet végét jelenti. Azt ők még nem igazán érzékelik. Készülnek az iskolára, bár fél szívük itt marad. Ezt bizonyítják az ígéretek: "Majd meglátogatlak bennetek - amit aztán többnyire be is váltanak. Nagyon jó érzés együtt örülni a piros pontoknak, a fekete láttán bíztatást adni. Hét kisgyerek lesz iskolás: Farkas Alexandra, Kelemen Barbara, Miklós Ádám, Ouagueni Linda, Tavasz Tamás, Sárközi Klaudia, Szatmári Krisztina. Kedves gyerekek! Gyorsan elmúlt az a 2-3 év, amit együtt töltöttünk. Sok örömet okoztatok mindannyiunknak. A borús perceket elfelejtjük. Egy-egy apró emlék mindig megmarad bennünk. Óvodánkban ízlelgettétek a közösségi élet megannyi szép megnyilvánulását. Itt kerültetek igazán a mese és a játék csodálatos világába, ami az elkövetkező életetek útravalójául szolgál. A falu kulturális életének gazdag színfoltját jelentettétek az igazán szívvel - lélekkel előadott műsorokkal. A technikának köszönhetően ez megmarad, ami talán sok-sok év után lesz igazán érdekes. Búcsúztunk jelképesen, bízunk abban, hogy ígéreteteket a már iskolásokhoz hasonlóan beváltjátok. Kívánunk nagyon jó tanulást, szorgalmat, kitartást, sok piros pontot. Kedves szülők! Egy újabb szülői csapattól is elválunk, bár lesz aki még továbbra is marad. Sok segítséget kaptunk tőletek. Egy-egy elkészített játék, eszköz, stb., ami maradandó, és az együtt eltöltött rendezvények családias hangulata követendő példa az utánatok következők számára. Köszönjük! Továbbra is szeretettel várunk bennetek rendezvényeinken. Kis iskolás gyermekeitekhez kívánunk nagyon nagy türelmet, odafigyelést, nagyon jó testi és lelki egészséget ahhoz, hogy gyerekeiteknek mindig támaszai tudjatok lenni, amikor csak szükséges. A nagyszülőkről sem szabad megfeledkeznünk. Nekik öröm volt unokáikat látni, dolgozni értük, nekünk pedig mindig jólesett elismerésük, segítségük. Kívánunk nekik is hosszú unokáik körében eltöltött egészséges esztendőket. A fentieket talán az évzárón kellett volna elmondani, de erre elérzékenyülésünk miatt nem került sor, hisz minden évben könnyekkel küszködve, meghatódva bocsátjuk útjukra gyermekeinket.
Szeretettel gondolunk Rátok:

Edit néni, Zsani néni, Erzsi néni, Rózsi néni.

Gyermeknap az óvodában

Sok terv, ötlet előzte meg azt a napot, amikor elérkezett a gyereknappal összekötött óvodai évzáró. A nagycsoportosok kissé meghatódva álltak az óvodaudvarban, hisz nekik a búcsút is jelentette ez az esemény. Elköszöntek a közösségtől, a társaiktól, gyermekkoruk leggondtalanabb éveitől. Kis társaik csillogó szemekkel, büszkén mondták el verseiket, adták át a jelképes iskolatáskát útravalóul, hisz jövőre ők lesznek a nagycsoportosok. Az óvónénik elérzékenyülve köszöntek el gyermekeiktől, sok jót kívánva az iskolás évekhez. De ez a délután még nagyon sok szórakozást tartogatott. Volt ügyességi verseny, lufifestés, gyűrűkészítés, papírrepülő-reptetés, ruhaanyagból hajpántot fontak a gyerekek, kapurarúgó verseny volt. Mindenki megtalálta a kedvére való játékot. Hangos volt az óvoda a gyerekek, szülők, vendégek, a leendő kis ovisok nevetésétől, beszélgetésétől. A nagy melegben mindenki megszomjazott, s különböző itókával olthatta szomját. Közben az udvaron, bográcsban főzött gulyás illata éreztette velük, hogy szórakozás közben bizony megéheztünk. A hűvös fák alá kerültek az asztalok, s gyerek-felnőtt ehetett a finoman elkészített gulyásból. A szülők által sütött sütemények, s a Kisebbségi Önkormányzat által felajánlott torta csak fokozta étvágyunkat. Még egy kis beszélgetés, játék, s a gyerekek számára véget ért ez az izgalmas délután. A szülők s az általuk hívott vendégek már készülődtek az éjszakába nyúló bulira. Az est hangulatát a tábortűz, s a meghívott zenész tette teljessé. A táncos lábúak kedvükre szórakozhattak. Pihenésképpen előkerültek a nyársak, a finom falatok, s a tüzet körbeülve együtt sütögettünk. A barátok, ismerősök körében kellemesen elbeszélgettünk. Hangulatos délután és este volt. Aki ott volt, jól érezhette magát.

Szatmáriné Nagy Marianna

vissza az elejére

NYUGI-s hírek

Az AGRYA Országos Szövetség többi tagszervezetéhez hasonlóan a Nyugat- Dunántúli Ifjúsági Szövetség is megkezdte nyári felkészülését. Ennek keretében augusztus 1-6-ig egy képzéssel egybekötött tábort szervez. A képzésre minden tagszervezet 3-3 főt delegálhat, valamint hívtunk a megye más ifjúsági szervezeteiből is résztvevőket. Elképzelhető, hogy a többi AGRYA-s tagszervezetet is képviseli majd néhány fiatal. Maga a képzés elsejétől ötödikéig tart majd, a kustánszegi tó partján. (Azaz összekötjük a kellemeset a hasznossal, hiszen a fejtágítás mellett azért lesz mód a strandolásra is.) A képzés során elsősorban olyan témákat érintünk majd, melyek mindennapos problémák lehetnek egy civil szervezet életében. Természetesen mindezt olyan módszertannal, amely még csak véletlenül sem unalmas, hiszen nyáron, vízparton fiataloknak magasröptű előadásokat nem lehet tartani - és ez természetesen nem célunk. Ehelyett inkább az interakív oktatás eszközeit használjuk fel, szerepjátékokkal, szituációs játékokkal, kreatív feladatmegoldással egészítjük ki a nap első felében hallható rövid elméleti előadásokat - mert azért egy picit alapozni kell. A képzés során az alábbi témákat érintjük majd: önkéntesség szerepe a civil szervezetek életében, pályázatírás, forrásteremtés, szervezeten belüli konfliktuskezelés, felügyeleti szervek a civil szektorban. Pályázati forrásokból a képzés költségeit nagy részben fedezni tudjuk, de sajnos pont az a pályázatunk nem kapott támogatást, melyen elsősorban erre a táborra pályáztunk, így a résztvevőknek is némileg hozzá kell járulniuk a költségekhez. A részvételi díj 3 vagy 4 ezer forint lesz fejenként - ezt még nem tudjuk pontosan - ami magában foglalja a teljes időtartam alatt a reggeli, ebéd, vacsora költségeket, és a szállásköltséget és az oktatás költségeit. Az hiszem, ez nagyon méltányos ár. Az utolsó napon, szombaton a tábor zárása után a csapat még nem haza indul, hiszen 5-6-án lesz a NYUGIS NAP-O. K. III. Országos Ifjúsági találkozó Oszkóban. Ennek részletes programját természetesen időben tudatjuk majd a tagszervezetekkel, jelenleg még szervezés alatt áll, így ezt most még korai lenne megtenni. Ami biztos, hogy szervesen beépül az oszkói falunap programjába. Erre természetesen nem csak a képzés résztvevői jöhetnek, sőt, minél több résztvevőt várunk minden tagszervezetből. Szerencsére nemcsak a NYUGI háza táján történik valami a nyáron. Győr-Moson Sopron megyében a Börcsi Faluvédő és Művelődő egyesület egy három hetes francia-magyar ifjúsági tábort szervez. A Július 9-30-ig tartó táborra jelentkezni alapszintű angol vagy német nyelvtudással lehet július 5-ig. a részvételi díj 10000 forint, mely magában foglalja a szállás, napi háromszori étkezés és a programok költségeit. További információk a teleházban. Fejér megyében is zajlik majd az élet, a MERSZ által szervezett Pik Week 2000 program augusztus 11-13-ig lesz majd Polgárdiban. Jelentkezni július elején még lehet, akit érdekel a teleházban kaphat további információkat. Augusztus végén, 21-25-ig lesz az AGRYA Országos Szövetség hagyományos nyári tábora Balatonfenyvesen. Szintén itt, e tábor keretében kerül megrendezésre az AGRYA Országos Szövetség ez évben esedékes tisztújító küldöttgyűlése. Talán még lehet ebbe a táborba is jelentkezni (részvételi díj 8200 Ft, mely tartalmazza a szállás és napi háromszori étkezés költségeit), bár erre garanciát nem vállalok. Végezetül nem marad más, mint ennyi nyári program után mindenkinek nagyon jó nyarat, sok kellemes és maradandó élményt kívánjak.

Molnár Tibor
NYUGI titkár

vissza az elejére

Egyesületi hírek

Visszapillantás

Nem könnyű ilyen hosszú és mozgalmas időszakot átfogni. Megpróbálom a legfontosabbakat kiemelni.
Április 26. Kistérségi műhelyfoglalkozás volt. Az "almaút"-tal kapcsolatos ötleteket, tennivalókat gyűjtöttük össze.
Április 29-én a színházlátogatók klubja a "Tizedes meg a többiek" c. darabot nézte meg Zalaegerszegen.
Április 30-án tartotta a Faluház Baráti Kör éves közgyűlését, valamint Teleházunk 1 éves évfordulóját. Összeállítottuk a Falunap programját, értékeltük az elmúlt esztendőt. Meghatároztuk az új feladatainkat. Még főtt a finom vacsora, fiataljaink a májusfaállítással foglalatoskodtak. A finom vacsora, zene, tánc, jó hangulat emlékezetessé tette ezt az estét! Ismét bebizonyosodott, hogy a közösségben van erő, és hogy többen többre megyünk.
Május 1. Családi programokon vettünk részt.
Május 3. Pókaszepetken teleházas képzés volt.
Május 4-én Gotthárd Lászlóné vendégei voltunk egy termékbemutatóval egybekötött vacsorán. Köszönjük.
Május 5-én Pósfay Péter csoportja jött el hozzánk. Itt tartották a szakmai napot. Ez alkalommal Oszkóba, Hegyhátszentpéterre, Gersére is ellátogattak. Ismerkedtek ezzel a gyönyörű környékkel. Vásárok, termékbemutatók tarkították a hétköznapjainkat. Értekezletek, továbbképzések, internet biztosítják, hogy naprakész információkkal szolgálhassuk a teleház használóit, látogatóit.
Május 17-én véradás volt. Köszönjük a segítséget.
Május 21. Falunap. Millenniumi ünnepség. Gyönyörű nap volt. A fúvós ébresztő, a szép kiállítás, a vásárosok, a sport, a vetélkedők, az ebéd előkészítette a 14 órakor kezdődő nagyszerű műsort. E helyről is szeretnék gratulálni a szereplőknek és felkészítőiknek. Köszönjük a szép élményt. Dr. Andrásfai Béla és Surányi János megtiszteltek bennünk a jelenlétükkel. Kettőjük erkölcsi és anyagi támogatásával készült el az új képeslap falunkról. A nagyközönségnek a Falunapon mutattuk be. Pintyőke István polgármester úr "Győrvárért" emléklapot adott át Surányi Jánosnak, aki már több alkalommal is segítette egyesületünket. A mecénás szlogent idézve, "Az adomány legyen újra hagyomány". Színvonalas kultúrműsort adtak a győrvári és vendég csoportok. A napot hajnalig tartó bál zárta. A zenét az Oxigén együttes szolgáltatta. A kitűnő hangulat végig kitartott. E helyről is szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét. Az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását, az iskolának és az óvodának a műsort a "FABÉKÁNAK" a szereplést és szervező munkát az Egyesület vezetőségének és tagjainak valamint a képviselőtestületnek a szervezésben és a kiszolgálásban nyújtott segítségét. Az Öregek Napközi Otthonának a helyet és a segítséget, munkatársaimnak a Falunap előtti, alatti és utáni munkákat. Bízom abban, hogy mindenki talált a nap folyamán kedvérevaló, tevékenységet, vagy műsort. Egyszóval jól érezte magát.
Május 23. 26. 30. Továbbképzési napok voltak.
Június 1. Színházi előadás volt.
Június 2. Sipos István hosszútávfutót fogadtuk a millenniumi futás kapcsán.
Június 3. Szív Egyesület kirándulása. III. Ifjúsági megyenap Répcelakon Óvodai gyereknap. Mindegyik rendezvényen voltak képviselői az Egyesületünknek. Turistákat, csoportokat folyamatosan fogadtunk. Idegenvezetéssel, program javaslattal kötjük össze ezeket a találkozásokat.
Június 10. Hosszú idő után esküvő volt a házban. Fritz Judit és Benkő Tamás esküdtek egymásnak örök hűséget. Legyenek nagyon boldogok.
Június 11. Iskolanap - A "vadrózsa" című darab bemutatása. Pünkösd kupa férfi kispályás foci. (Lásd! Külön cikk!)
Június 13. Képzési nap
Június 14. Az oszkói Nyugdíjas Otthon lakóit láttuk vendégül.
Június 17. Ódor Zsuzsa és Hermán Norbert szervezte osztálytalálkozó volt.
Június 20. Roma Fórum itt tartották nálunk a Fa-luházban (Lásd. Külön cikk!)
Június 24. Iván Józsefné és osztálytársai "30" év után találkoztak újra. (Lásd. Külön cikk!)
Június 26. Nyugis megbeszélés a táborozás előkészítése.
Június 27. Vásár.
Június 28. Továbbképzési nap.
Június 29. Egerváron a "Kertész Kutyája" című darabot néztük meg.
Július 5. Továbbképzési nap.
Nyár a szabadságolás ideje is. Igyekszünk a szabadságot úgy kivenni, hogy közben a működés biztosítva legyen! A nyári nyitva tartás rendje a következő. Teleház: hétfőtől - péntekig, délelőtt csak irodai szolgáltatás. A számítógépeket 14 órától lehet igénybe venni, előzetes feliratkozás alapján. Szabadidős programok: asztalitenisz, sakk és egyéb játékok, számítógépek használata, versenyek, internet, könyvtár, zene, videó.

Várható események

Vásárok (ideje szórólapokon)
Turista programok (csoportok fogadása)
Júliusban bál (pontos idejéről külön értesítést küldünk)
Augusztus 20-i rendezvény (Külön értesítés!)
Egyébként a programajánlót kell figyelemmel kísérni, mert a nyári programokban lesz kirándulás.
Zsíros kenyér parti
Szalonnasütés
Tábortűz; zenehallgatás, mesemondó verseny, nóta, ének, tánc, verseny krumpli és almahámozás, lábszépségverseny férfiaknak
Kiállítás

Egyebek

Köszönöm Németh Pálnak a gyors segítségét, amivel már több alkalommal kihúzott bennünket a bajból. Bujtás Imrénének a zászlók megvarrását. Molnár Istvánnak a zászlótartó elkészítését. Kiss József olaszfai lakosnak a pálya lekaszálást köszönjük; A közhasznú munkásoknak és az Önkormányzati dolgozóknak a falunap előtti kaszálást és nagytakarítást. Pörösei Tamásnak köszönjük a Falunap előtti meszelést. Gotthárd Ferencnének a vendégeknek hozott finom bort. Herceg Ernőné a szövőszéket a szombathelyi Falumúzeumba vitte ott dolgozik rajta.
Sikerült a kazánokat értékesítenünk. Így a még hiányzó szerelési munkálatokat reméljük sikerül befejezni.
Az új képeslapok megvásárolhatók a Faluházban. Ára: 100Ft
Még mindig van aki nem fizette be a tagdíjat. Kérem szíveskedjenek (200Ft) júliusi hónapban rendezni.
Mint mindig most is köszönöm támogatásukat és segítségüket.

Varga Gézáné
Faluház Baráti Kör elnöke

vissza az elejére

Iskolai tükör

Befejeződött az 1999-2000-es tanév. Június 16-án elballagott a 11 nyolcadikosunk, június 20-án kiosztottuk a bizonyítványokat. A tanévet 109 tanuló fejezte be, van még 2 magántanulónk, akik augusztusban tesznek osztályozó vizsgát. Az iskola magatartási átlaga: 4,2 Szorgalmi átlag: 4,1 Sok volt a kitűnő tanuló, szám szerint 17. Ebben a számban benne van az az 5 elsős kisdiák, akik jól megfeleltek és dicséretet kaptak tanulmányi eredményükért. A kitűnő tanulók megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsem őket. 1. o.: Kulcsár Dániel, Kaczor Dániel, Góth Dániel, Másli Brigitta, Nagy Julianna. 2. o.: Bándoli László 3. o.: Bóbics Renáta, Koltai Bianka 4. o.: Góth Veronika, Németh Krisztina, Németh Veronika 5. o.: Németh Adrienn, Molnár Kitti 6. o.: Korán Zsófia, Harangozó Orsolya 7. o.: Nagy Veronika, Kulcsár Viktória Az év végén 4 tanuló bukott meg, közülük hárman osztályismétlésre. Szeretnék néhány dolgot kiragadni abból a sok-sok rendezvényből, programból, amit a tanév során végrehajtottunk. Ősszel iskolanap volt futóversennyel és a gersekaráti iskolával közös sportrendezvénnyel. Rendeztünk az iskola életében először szépségversenyt itt is részt vettek gersekaráti barátaink. Volt Mikulás rendezvény az iskolában, Falukarácsony a Faluházban. Februárban megtartottuk a hagyományos farsangi karneválunkat, február 29-én pedig a diákönkormányzat rendezésében vegyes diák és tanári csapatokkal szellemi és ügyességi vetélkedőt rendeztünk. Megtartottuk már hagyományosnak mondható egészségügyi vetélkedőnket, akadályversenyen voltak a diákok a Föld napja tiszteletére, megemlékeztünk minden piros betűs ünnepünkről, falvanként köszöntöttük az édesanyákat. Aki akart kerékpár túrát tehetett Jelibe, a Falunapon nagyszerű millenniumi műsort adtunk, társastánc tanulásra is volt lehetőség a tanévben az iskolában. Részt vettünk a Nyugat kapujában elnevezésű kulturális bemutatón, a drámaszakkörösök pünkösdkor előadták Komor András Vadrózsa című mesejátékát. Az egyes osztályok moziban, színházban, túrán voltak, osztálybulit tartottak Az utolsó héten zajlottak a hagyományos osztálykirándulások (Veszprém, Pécs, Balaton, Budapest stb.) A nyolcadikosok 4 napos táborban voltak Balatonalmádiban. Többször megjelentettük az év során a SULIRKA nevű újságunkat. A tanévet a szőcei FEJ-KÉZ-LÁB táborral zártuk le. Nem unatkoztunk tehát, hiszen mindig újabb feladat és újabb kihívás következett tanuló és tanár számára egyaránt. Egy iskolát elsősorban az eredményei minősítenek. Büszke vagyok arra, hogy ebben az évben sok tanulmányi versenyen indultunk és remek eredményeket értek el diákjaink. A sok jó teljesítmény közül csak a legjobbakat említem. Megyei versenyre bejutni rangot jelent, ha valaki ott nyerni akar, egészen kiemelkedő produkciót kell nyújtania. Ezt tette Korán Zsófia 6. osztályos tanuló, aki megnyerte a megyei történelem versenyt. Gratulálunk neki és felkészítő tanárának Zrinszki Jánosnak.
További eredmények:
Arany János országos vers és prózamondó verseny: 5. osztály: 4-5. Molnár Kitti 7. osztály 7. Nagy Veronika
Hevesi György kémia verseny megyei döntő: 8. Kulcsár Viktória (7. o.)
Kaán Károly földrajz-biológia verseny megyei döntő: 9. Ouagueni Sid Ali (5. o.)
Simonyi Zsigmond megyei helyesíró verseny: 10. Korán Zsófia (6. o.)
Kazinczy szép kiejtési verseny területi döntő: 3. Nagy Veronika (7. o.)
Helyesíró verseny -Gersekarát: 1. Korán Zsófia (6. o.) 2. Góth Mónika (5. o.) 2. Kereszturi Anikó (8. o.) 4. Németh Adrienn (5. o.)
Bendegúz nyelvész verseny megyei döntő: 6. Kulcsár Viktória (7.o.)
A tanulókat osztályonként értékelték, így a legjobb 10-be jutott még iskolánkból: Nagy Veronika, Góth Mónika, Másli Brigitta, Bándoli László, Németh Krisztina, Korán Zsófia, Németh Brigitta, Németh Ádám és Kulcsár Balázs.
Alsós mesemondó versenyen Rábahídvégen 3. lett az alsósok vegyes csapata.
A Nyugat kapujában kulturális bemutató megyei döntőjébe jutott furulyával Németh Krisztina és Szabó Amália.
Egy jó hír még. Pályázatokon iskolánk, 605.000 Ft-ot nyert.

Sporteredmények

Kispályás foci Olimpia Sárvíz tó Kupa Gersekarát 4. helyezés (16 csapatból)
NAP futó csapatbajnokság, Szombathely, megyei döntő: leány csapat 3. helyezés (16 csapatból)
Terematlétika körzeti verseny - Vasvár 1. helyezések: Nagy Veronika (7. o.), Bakos Dániel (6. o.), Pásti István (6. o.) 1. helyezettek: Takács Anett (6. o.) és Kelemen Tamás (7. o.)
Körzeti atlétikai verseny - Csehimindszent: 1. helyezettek: Nagy Veronika (2 számban), Bakos Dániel, Kelemen Tamás. 3. helyezett: Takács Anett (6. o.)
Körzeti mezei futóverseny - Vasvár 1. helyezett Nagy Veronika 2. helyezett Kelemen Tamás
Megyei terematlétikai bajnokság - Szombathely 6. helyezett Bakos Dániel 7. helyezett Pásti István 12. helyezett Nagy Veronika
A sok szép eredményhez a diákoknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk! Mindenkinek jó pihenést, kellemes nyarat kívánunk. Találkozunk augusztus 25-én, a tanévnyitó ünnepélyen.

Némethné Kovács Szilvia ig.

vissza az elejére

A színházi évad egyik legsikeresebb előadásáról részletesen

Hegedűs a háztetőn

Az orosz - jiddis irodalom kiváló képviselőjének Sólem Áléchemnek Tóbiás, a tejesember című műve szolgál alaptörténetül a nagysikerű musicalnek, a Hegedűs a háztetőnnek. E darabot, a sikeres választás és rendezés reményében tűzte februártól műsorra a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. Bagó Bertalan fantasztikus, tudatos rendezése elfeledtette velünk az időt. Óranézegetés, elalvás nem fordulhatott elő, nem úgy mint az előző évadban játszott, Verebes István rendezte Sweat Charity-nél. A Hegedűs a háztetőn ötletes dramaturgiai megoldásai lebilincselően hatottak ránk, nézőkre. Érdekes és szimpatikus megoldásként jelent meg a zenekar színpad végi elhelyezése és sejtelmes megvilágítása. A díszlet, a jelmezek korhűek, hagyománytisztelők. A táncok koreográfiája kifogásolhatatlan. A hegedűs egy percig sem tűnik el a színről. Demoklész kardjaként "lebeg" az anatovkai zsidók feje felett. Nem szól, csak zenél. A tudálékos tejesembert, az Érdemes művész és Jászai-díjas Kulka János jeleníti meg. Mozdulataival, hangjának játékával, mimikájával kiváló alakítást nyújt a belenyugvó életfilozófiát hirdető Tevje megformálásánál. A szegény tejesember keserves körülmények között tartja el családját az évszázadok óta fennálló, mozdíthatatlan tradíciók szabályai közt. Kulka János hitelesen alakítja a meggazdagodni vágyó, Istennel beszélő embert. Tevje mindent megmagyaráz egy bibliai idézettel vagy maga talál ki egy bölcsnek ható álidézetet. Ahogy felcsendül a "Ha én gazdag volnék" első taktusa mindenki a Besenyei-féle nagy mulatozást és csattogtatást várja. Kulka más személyiség és a darab is más rendezés. Talán jobb is így. Minek kéne mulatozni, csujjogatni, amikor egy szegény, meggyötört ember elkeseredésében énekel. Kilátástalan a jövője, Isten "csak" lányokkal áldotta meg, akiket jól kell férjhez adnia. Goldie a számító, pénzéhes, a lányainak legjobb sorsot kívánó feleség. A Jászai-díjas Egri Kati tehetségével, lendületével, mozdulataival kitűnő párja Kulkának. Gyermekei jobb sorsát a házasságközvetítőtől várja, akit a sokszor rikácsoló, érces hangú Perjési Hilda alakít. Az eredeti műtől különbözően három lány kerül eladósorba. Mindegyik megtalálja szerelmét, de a hagyománytól eltérően nem kérik ki apjuk véleményét, maguk döntenek sorsukról. A két idősebb lánynak - akiket a figyelemreméltó Tánczos Adrienne és a szép orgánumú Pap Lujza jelenít meg - megbocsát Tevje. A családfő, feleségét különböző praktikákkal győzi meg arról, hogy a maguk választotta, bár szegényebb udvarlókkal boldogabbak lesznek lányaik. Az elhunyt Cejtel nagymama megidézése az egyik leghatásosabb része a darabnak. A legkisebb lány, Chava szerepét a végzet asszonyának nem mondható, harminc fölött is tini lányt alakító Borsos Beáta kapta. Neki nem tud megbocsátani, neki csak az áldás marad. A röghözkötöttség ellentéteként jelenik meg a forradalmár Percsik, aki új eszméivel kivívja a hagyománytisztelők haragját. A haladás Anatovkában nem "divat" Percsiknek felelnie kell a hatalom ellen elkövetett "bűnei" miatt. Hogy lesz tovább? Megbocsát-e Tevje szeretett lányának? Miért hurcolták el a zsidókat? Csak egy a biztos, hogy a falubeliek ugyanolyan szegények, ugyanolyan gondolkodásúak mint a hegedűs. Velük boldog és velük bukik. Az anatovkaiak olyanok, mint a hegedűs a háztetőn.

A.

Vissza az elejére

Egészségügyi rovat

Az Alzheimer-kór

Korunk egyik legfélelmetesebb betegsége az Alzheimer-kór, melynek lényege a fokozatos szellemi hanyatlás, az önellátás képességének elvesztése. A szív-és érbetegségek, a daganatok és a különböző agyi károsodások után a negyedik leggyakrabban előforduló megbetegedés. A lakosság életkorának emelkedésével egyre több Alzheimer-kórban szenvedővel lehet találkozni. Ugyanakkor az öregkor és az Alzheimer-kór közé nem lehet egyenlőségjelet tenni. Előrejelzések alapján az ezredforduló végén az Alzheimer-kór lesz az egyik legjelentősebb egészségügyi, szociális és társadalmi probléma. A betegség előfordulása a fejlett ipari országokban máris igen gyakori. Míg a 65 év feletti emberek 5%-a, addig a 80 év felettiek 20%-a szenved a betegségben. Az Amerikai Egyesült Államokban a betegek száma közel 4 millió, Magyarországon közel kétmillióan 60 év felettiek, megközelítőleg 100.000 ember szenved e kórban. Nem véletlen tehát, hogy az Alzheimer-kór "az évszázad betegsége" elnevezést kapta, és kiemelt jelentőségű az USA kongresszusának "Agykutatási évtizede" programjában. A betegség felismerése, tünetei, lefolyása: Az Alzheimer-kór első tünetei nem jellegzetesek. Enyhébb esetben az emlékezetkihagyások (átmeneti feledékenység még nem az Alzheimer-kór tünete), beszédzavarral, aggódással, életkedvvesztéssel és visszahúzódással társulnak. Később előtérbe kerül a nagyfokú feledékenység, a gondolkodás, a megértés zavara. Romlik az ítélőképesség, a megfigyelőképesség, a koncentrálóképesség. Megjelenhet a céltalan elkóborlás. Súlyos esetben a térbeli tájékozódás képességének elvesztése miatt a beteg már nem csak az utcán, hanem a saját lakásában is eltéved. Az emlékezetkiesés olyan fokú is lehet, hogy a beteg saját családtagjait sem ismeri fel, nevüket elfelejti és személyiségének megváltozása miatt sokszor szinte elviselhetetlen a környezete számára. Az Alzheimer-kórban szenvedő a mozgás és a motoros cselekvés kivitelezési képességének romlása következtében a korábban rutinszerűen elvégzett feladatokat (mosakodás, öltözködés, főzés, takarítás) sem tudja megoldani. Önmaga ellátására képtelenné válik. A teljes tehetetlenség, mozgásképtelenség, a széklet és a vizelet visszatartásának képtelensége miatt csak otthoni ápolással vagy intézetben való elhelyezéssel tartható fenn a beteg élete. A legsúlyosabb esetekben a betegek 24 órás felügyeletet igényelnek. Sajnos ez az állapot akár évekig is eltarthat, és a beteg gondozása, életben tartása csak óriási anyagi ráfordítással, fizikai és lelki erőfeszítéssel lehetséges. Ha a beteg ágyhoz kötött, székletét, vizeletét maga alá engedi, a felfekvés-tünetek és a fertőzés megjelenése szinte elkerülhetetlen. Kialakulhat a hólyaghurut és a tüdőgyulladás, vala mint nyelési képtelenség, ami végül is halálhoz vezet. Sajnos a betegséget előidéző okot az elmúlt közel 90 esztendő alatt sem sikerült megismerni, és nem is gyógyítható. Az orvos a betegség tüneteit orvossággal javíthatja, de leglényegesebb tennivaló a lelkiismeretes gondozása a betegnek. Fel kell készülni arra, hogy a beteg állapota csak átmeneti időre javulhat, hosszabb távon annak súlyosbodásával kell számolni.

Dr. Tompa Györgyné
Az oszkói vöröskereszt elnöke

vissza az elejére

Lelkiző

A nyár

Érlel a Nap. Érlel a nyár. Miben és mire érik az életed? Vannak-e gyümölcseid és éveidből mit aratsz, mit aratnak le? Nyár. A természet saját szükségleteinél többet termel. És Te? Szükség van rád. Kiléptél önmagad szűk köréből. A nyár bőségével van tele életed. Tetteid, szavaid, érzelmeid éretten hullanak mások életébe. Már nem hiába terem a fa, amelynek gyümölcséből legalább egy ember éhét, szomját oltja. A szántóföldek búzamezői milliókat táplálnak. És Te? Nyár az életed? Érlelnek az évek. Mit terem életed? Magadnak, másoknak. Milyen hangok vannak a kacagásodban, tapasztalattól súlyosak-e szavaid, bujkál-e bölcsesség gondolataidban, több van-e benned, mi magadnak elég? Nyár. Bőség. Öröm.

Mácz István könyve alapján
Cserép Józsefné szoc. asszisztens

vissza az elejére

Boszorkánykonyha

A borsikafű az erdélyi LUCSKOS KÁPOSZTA nélkülözhetetlen ízesítője. Elkészítése egyszerű, az íze pedig remek. A legjobb, ha sertésoldalassal készítjük. A besózott oldalast pirosra sütjük és félretesszük. A megtisztított fejes káposztát ujjnyi széles kockákra vágjuk, és annyi vízben, amennyi ellepi, feltesszük főni. Hozzáadunk kevés köménymagot, apróra vágott csombort és sózzuk. Beletesszük a megsütött oldalast, ráöntjük a zsírt, amelyben az oldalas sült, és lassú tűzön az egészet puhára főzzük. Ekkor egy kevés liszttel elkevert tejföllel a káposztát besűrítjük, és a felszeletelt oldalassal együtt tálaljuk.
Falusi búcsúk, lakodalmak kedvelt étele volt a ROZMARINGOS KACSASÜLT. A pecsenyekacsát sütés előtt apróra vágott rozmaringgal elkevert sóval bedörzsölték, és sütés közben többször locsolgatták, mert a szárazon sült fűszer kesernyés ízt ad. Almás párolt káposzta volt a hozzá illő köret. A párolt káposztát a szokásos módon készítették, de mielőtt a káposzta megpirult volna, vékonyra szeletelt vagy legyalult almát kevertek közé, és még néhány percig pirították. Késő ősszel - idényben - birsalmát, esetleg szőlőszemeket kevertek a párolt káposztába.

Füstölt húsok, kolbászfélék

A szalámit és a füstölt húsokat kenjük be sós vízzel, hogy ne penészedjenek meg. A felvágott sonkát kenjük be tojásfehérjével, így nem veszti el a színét. A füstölt húst (csülköt, tarját stb.) nyersen ne a hűtőszekrényben, hanem a kamrában felakasztva és tüllel letakarva tároljuk, hogy érje a levegő, mert különben befülled. A száraz kolbász bőrét könnyebben lehúzhatjuk, ha 10-15 percre nedves ruhába csomagoljuk. Ha a sonka vagy a füstölt hús nagyon sós, szikkadt, áztassuk be néhány órára-vagy egy éjszakára-hideg tejbe, így elveszti sós ízét, és a hús is kissé megduzzad. Az egyszerű főtt virsli jobb ízű, ha nem vízben, hanem gőzben főzzük. A bőrös virsliket akasszuk fakanál nyelére, és így lógassuk egy nagyobb fazékba, amelyben annyi vizet forralunk, hogy a virslik ne érjenek bele. Fedő helyett tiszta ruhával takarjuk le az edényt. Tíz-tizenöt percig hagyjuk a gőzben. A hűtőből kivett hideg virslit ne dobjuk forró vízbe - bármennyire is sietünk a főzésével, mert megreped.

Apró trükkök

Új lakásoknál, de néha a régieknél is előfordul, hogy az ajtó súrolja a padlót, azaz lesüllyedt. Ilyenkor az ajtószárnyat emeljük meg, és a vasalás csapjára tekerjünk a szükséges magasságig drótot. Ezután jól zsírozzuk vagy olajozzuk meg. A söprű- és partvisnyelek sokszor érdesek, szálkásak. Ezen úgy segíthetünk, ha a nyelet csiszolópapírral jól ledörzsöljük és padló- vagy csónaklakkal átkenjük, esetleg zománcspray-vel befújjuk. Ha az üveg- vagy kristályvázában vízkőlerakódás képződik, konyhasóval dörzsöljük le. Szépen tisztít a nyersen lereszelt burgonya is. Szöget a falba nem mindig sikerül úgy beverni, hogy az erősen álljon, és előfordul, hogy a már bevert szög meglazul. Ilyenkor húzzuk ki a szöget, a lyukat tömjük tele ragasztóval (Epokit a legjobb), és I-2 gyufaszálat nyomjunk bele. Száradás után ugyanide verjük be a szöget, most már erős tartása lesz. A nagyobb terhet viselő szögekhez, kampós szögekhez a falat előbb ki kell fúrni, "tiplit" helyezni bele, és abba verni a szöget. Betonfal esetén ne kísérletezzünk szögbeveréssel, mert csak kínlódunk, de úgysem sikerül. Az ilyen falakba külön erre a célra készült készülékkel "belövik" a szögeket. Nagyon fontos, hogy a gyerekeknek a tanuláshoz, feladataik elvégzéséhez nyugodt helyet biztosítsunk. Ahol kicsi a lakás, ott az ablak közelében egy sarkot térelválasztóval különítsünk el erre a célra. (Ezt a térelválasztót az ügyesebb apukák házilag is elkészíthetik a barkácsboltokban kapható, méretre vágatott, gyalult lécekből.) A térelválasztó belső részére erősítsünk rafiaszövetet vagy színes vásznat, amelyre fel lehet tűzni az órarendet, a gyerek apró "kincseit" (jelvényeket, matricákat, kivágott képeket stb.). Ezt a térelválasztót este a gyerek ágya elé lehet tenni, így nem zavarja a fény. Az asztali, íróasztali, varrógép melletti stb. kis lámpa fénye erősebb lesz, jobban világít, ha az ernyőre belülről alufóliát ragasztunk. Ez a fényes felület - mint egy tükör - az izzó fényét felerősíti, és annak melege sem árt neki.

Farkas Zoltánné

vissza az elejére

Sport

Pünkösd Kupa

2000. június 11-én 4. alkalommal lett megrendezve a Győrvár KSK égisze alatt az Önkormányzat támogatásával, a már hagyományosnak mondható "Pünkösd Kupa". Sajnos két csapat nem érkezett meg. A rendezőség úgy döntött, a jelentkező hat csapat körmérkőzésekkel döntse el a kupa sorsát.
A végeredmény: 1. Tűzoltóság Sárvár 2. Győrvár-SPEED 3. Alsóújlak
A legjobb Kapus: Gotthárd László (Győrvár SPEED)
A legjobb mezőnyjátékos: Kiss Attila (Tűzoltóság)
A legtöbb gólt lövő játékos: Horváth Attila (Alsóújlak)
Külön köszönettel tartozom segítőimnek és fő támogatóimnak. Köszönöm Talabér Gyulánénak a finom ebédet, lányainak - Áginak és Enikőnek - valamint feleségemnek a sok segítséget. Támogatóim: Győrvár Önkormányzat Póker Kocsma FBK Azon kívül még meg szeretném köszönni három barátomnak, akikkel "összeálltam, mint kánikulában a lovak", hogy az előkészületekben sokat segítettek.

Tisztelettel:
Ruzsics Jenő

vissza az elejére

Kisebbségi hírek

Nagy megtiszteltetés érte a közelmúltban a Győrvári Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, amikor falunkat választották arra, hogy itt rendezzék meg a Roma Fórumot. Ennek előzménye volt, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 évvel ezelőtt kérte, hogy ebben a gyönyörű Faluházban kerüljön sor a megyei és országos vezetők összejövetelére. Nem csak a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetői, hanem az országos vezetőségi tagok is megelégedéssel nyugtázták, hogy Győrvárnak igenis van ázsiója. Ez a fórum arra volt hivatott, hogy segítséget adjon, és kijelölje az elkövetkező idő megoldandó feladatait. Ebben segítséget nyújtott a munkaügyi központ is. A Vas Megyei Munkaügyi Központ, és annak vezetője, Éder Géza, valamint a Győrvári Önkormányzat kidolgozott egy közös programot, melynek lényege, hogy elősegítse a munkanélküli romák munkához jutását. Pályázati lehetőségek: Az általános, közép és felsőfokú oktatásban résztvevő cigánytanulók számára pályázatokat hirdet a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány a 2000-2001-es tanévre. A pályázaton azon roma tanulók vehetnek részt, akiknek tanulmányi átlaga 3,5 felett van. A tanulást támogató ösztöndíjról, pályázatról érdeklődni lehet a kisebbségi önkormányzat elnökénél, Nyári Gyulánál, vagy az általános iskola igazgatónőjénél, Némethné Kovács Szilviánál. Végül egy megfontolandó gondolat. Aki teheti, igyekezzen állást találni magának, ne az önkormányzati segélyekből próbálja eltartani családját. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat ennek érdekében szeretné a legalább 8 általánossal rendelkező fiatal felnőtt romák átképzését segíteni. Ezt a képzést a vasvári munkaügyi Központ bonyolítja. Minden érdeklődő fiatalt szívesen látnak. Az átképzési lehetőségekről bővebb információt a Vasvári Munkaügyi Központ ad.

Nyári Gyula
Győrvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

vissza az elejére

Hu-mor-zsák

A rendőr vizsgázik. Rettentően izgul, ugyanis semmit sem tud az anyagról. Rákerül a sor, behívják és leültetik. A vizsgabiztos felteszi neki az első kérdést:
- Vezetékneve?
- Kábel?

A temetőben két szomszédos frissen hantolt sír áll. Mindkettőnél egy-egy fekete ruhás férfi áll. Az egyik odaszól a másiknak:
- Feleség?
- Nem, anyós.
- Az is jó.

Kovács tizedes vizsgázik a rendőrtiszti főiskolán. Így szól a felvételiztető:
- Kovács tizedes húzzon egyet!
- Húúú.

Az anyós megy az úton a biciklivel. Szembe jön vele a veje és így szól:
- Hova megy mama?
- A temetőbe.
- És a biciklit ki hozza vissza?

- Ki az abszolút huligán?
- Aki átvezet a zebrán egy vak öregembert, majd amikor egy kirakat elé ér vele, így szól: Ugorjon papa, tócsa !

- Szomszéd, adjon már egy vödör vizet!
- Minek, hiszen van a maga kútjában is.
- Igen, de csak az orráig ér az anyósomnak!

- Miért jó, ha kerekes kutad van?
- Mert oda tolod, ahova akarod.

A rendőr fia elégtelent hoz az iskolából, mert nem tudta megmondani, hogy hol van Afrika. A rendőr alaposan elveri a fiát, hogy milyen buta, és aludni zavarja. Mikor a rendőr lefekszik, megkérdezi a feleségét:
- Te, az igazat megvallva én sem tudom, hogy hol van Afrika. Te tudod?
- Egész pontosan nem, de nem lehet messze - válaszol az asszony - ugyanis a gyárba menet minden reggel találkozom egy négerrel. Biciklin jár...

vissza az elejére

vissza