Egyesületünkről  

A Győrvári Faluház Baráti Kör 1994. január 21-én alakult. Az önkormányzattól működtetésre megkapta a Makovecz Imre és Ekler Dezső tervei alapján készült Faluházat. Azóta ez a civil szervezet működteti a „ falu házát” . Gondoskodik programokról, hagyományokat kelt életre és újakat teremt. Helyet ad a település, de a környező falvak, sőt a kistérség közösségi megmozdulásainak is. Szakköröket működtet, tanfolyamokat, népfőiskolai kurzusokat szervez, kiállításokat fogad.

Az egyesületen belül működik egy ifjúsági csoport is (FaBéKa), mely közvetlen kapcsolatban áll az AGRYA Országos Szövetséggel, illetve annak regionális szervezetével, a Nyugat-Dunántúli Ifjúsági Szövetséggel (NYUGI-val). Az egyesület, s rajta keresztül a térség közvetlenül részese egy országos vérkeringésnek, amely révén képzések, találkozók, Európa Napok szervezői, illetve résztvevői lehetnek a térségben élők. Egyszóval a faluház a közösségi élet színtere.

Az egyesület kapcsolatot tart más közösségekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel. Külön kell említeni a "Vasi Hegyhát" Területfejlesztési Önkormányzati Társulással fennálló kölcsönös jó viszonyt. A 23 településből álló önkormányzati társulás a győrvári faluházban alakult, s a két szervezet azóta is segíti egymást. Több - a társulásnak szóló - képzés zajlott már itt, melyet a Faluház Baráti Kör szervezett és bonyolított le.
A helyi általános iskola tanulói szintén aktív részesei programjaiknak. Az egyesület adja ki a Győrvári Körkép című helyi újságot is.

Képek az egyesület életéből

Szemelvények a Győrvári Körképből

Falusi turizmus szálláslehetőség
 
Az egyesület híreiből

vissza a kezdőlapra